När någon nära dör – stödgrupper för barn och unga i sorg

Nyhet Publicerad Ändrad

När det inträffar ett dödsfall i familjen blir ingenting sig likt. Då kan det vara en hjälp att träffa andra som varit med om samma sak. Hösten 2015 startade Svenska kyrkan i Örebro ett nytt projekt inriktat på barn och unga i sorg.

Satsningen på stödgrupper för barn och unga i sorg görs av Svenska kyrkan i Örebro pastorat tillsammans med några kliniker på USÖ. Sorg är kanske inte bara tårar utan kan också vara ilska över det som hänt. Man kan vara lite känsligare än vanligt och ha lättare för att bli irriterad och arg. I gruppen pratar deltagarna om vad som hänt, vad som blivit annorlunda och vad som hjälper i sorgen.

Åldersindelade grupper

Stödgrupperna för barn och unga i sorg är ett samarbete mellan Sjukhuskyrkan/Svenska kyrkan Örebro pastorat samt Geriatriska kliniken, Kirurgiska kliniken och Onkologiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro som tillsammans erbjuder stödgrupper för barn och unga – från det att barnen är 5–6 år upp till 25-åriga unga vuxna.

Grupperna görs så åldersindelade som det är möjligt och har upp till åtta deltagare. Den tid som passerat efter dödsfallet kan variera, från några månader upp till flera år. Vid gruppträffarna blir det aktiviteter och övningar kring olika teman. Exempel på teman är minnen, känslor, vad som hjälper i sorgen och vad som är annorlunda.

Stödgrupp för barn och unga i sorg
Foto: Tabea Jaichhalt

Speciellt utbildade gruppledare

Gruppledarna är speciellt utbildade för att kunna vara ett stöd för barn och unga i sorg. Vi tar kontinuerligt emot intresseanmälningar och kommer att träffa varje deltagare enskilt tillsammans med en vårdnadshavare/vuxen innan grupperna startar, för att ge information och svara på frågor.

Folder

Ladda gärna ner vår folder om stödgrupper för barn och unga (pdf) 

Kontaktpersoner

Samtal och stöd

Här hittar du information om olika former av samtal och stöd som finns inom Svenska kyrkan i Örebro. Du är alltid välkommen att kontakta en präst eller diakon i din församling.

Sorg

När någon nära dör – Svenska kyrkans stöd- och sorgegrupper

Att få dela tankar och känslor med andra som är i samma situation kan göra din sor­g lättare att bära. Därför har Svenska kyrkan sorgegrupper i Örebro där du som mist en anhörig får hjälp att bearbeta din sorg tillsammans med andra.