När någon nära dör – stödgrupper för barn och unga i sorg

När det inträffar ett dödsfall i familjen blir ingenting sig likt. Då kan det vara en hjälp att träffa andra som varit med om samma sak. Hösten 2015 startade Svenska kyrkan i Örebro ett nytt projekt inriktat på barn och unga i sorg.

Satsningen på stödgrupper för barn och unga i sorg görs av Svenska kyrkan i Örebro pastorat tillsammans med några kliniker på USÖ. Sorg är kanske inte bara tårar utan kan också vara ilska över det som hänt. Man kan vara lite känsligare än vanligt och ha lättare för att bli irriterad och arg. I gruppen pratar deltagarna om vad som hänt, vad som blivit annorlunda och vad som hjälper i sorgen.

Åldersindelade grupper

Stödgrupperna för barn och unga i sorg är ett samarbete mellan Sjukhuskyrkan/Svenska kyrkan Örebro pastorat samt Geriatriska kliniken, Kirurgiska kliniken och Onkologiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro som tillsammans erbjuder stödgrupper för barn och unga – från det att barnen är 5–6 år upp till 25-åriga unga vuxna.

Grupperna görs så åldersindelade som det är möjligt och har upp till åtta deltagare. Den tid som passerat efter dödsfallet kan variera, från några månader upp till flera år. Vid gruppträffarna blir det aktiviteter och övningar kring olika teman. Exempel på teman är minnen, känslor, vad som hjälper i sorgen och vad som är annorlunda.

Stödgrupp för barn och unga i sorg
Foto: Tabea Jaichhalt

Speciellt utbildade gruppledare

Gruppledarna är speciellt utbildade för att kunna vara ett stöd för barn och unga i sorg. Vi tar kontinuerligt emot intresseanmälningar och kommer att träffa varje deltagare enskilt tillsammans med en vårdnadshavare/vuxen innan grupperna startar, för att ge information och svara på frågor.

Folder

Ladda gärna ner vår folder om stödgrupper för barn och unga (pdf) 

Kontaktpersoner

Anna Maria Armö

Anna Maria Armö

Svenska kyrkan i Örebro

Komminister, Almby församling, Örebro pastorat