När någon nära dör – sorgegrupp för barn och unga i sorg

Nyhet Publicerad Ändrad

När det inträffar ett dödsfall i familjen blir ingenting sig likt. Då kan det vara en hjälp att träffa andra som också förlorat ett viktig person.

Sorg är kanske inte bara tårar utan kan också vara ilska över det som hänt. Man kan vara lite känsligare än vanligt och ha lättare för att bli irriterad och arg. I gruppen pratar deltagarna om vad som hänt, vad som blivit annorlunda och vad som hjälper i sorgen.

Åldersindelade grupper

Sorgegrupper för barn och unga är ett samarbete mellan Sjukhuskyrkan, Svenska kyrkan Örebro pastorat, Universitetskyrkan och Region Örebro län. Grupper erdbjuds för barn och unga, från 6 år och uppåt. Det finns även grupper för unga vuxna.

Grupperna görs så åldersindelade som det är möjligt och har upp till åtta deltagare. Den tid som passerat efter dödsfallet kan variera, från några månader upp till flera år.

Vid gruppträffarna utgår vi från olika teman, till exempel minnen, känslor, vad som hjälper i sorgen och vad som blivit annorlunda. Grupperna har lite olika upplägg beroende på ålder på deltagarna.

Stödgrupp för barn och unga i sorg
Foto: Tabea Jaichhalt

Speciellt utbildade gruppledare

Gruppledarna är speciellt utbildade för att kunna vara ett stöd för barn, ungdomar och unga vuxna i sorg.

Vi tar löpande emot intresseanmälningar och startar grupper kontinuerligt under året.

Folder

Ladda gärna ner vår folder om stödgrupper för barn och unga (pdf) 

Kontaktpersoner

  • Anna Maria Armö, präst, Svenska kyrkan. Telefon 019-15 46 42
  • Hanna Berge-Kleber, kurator, Region Örebro län. Telefon 019-602 82 56
  • Mejl: ungaisorg@regionorebrolan.se

Samtal och stöd

Här hittar du information om olika former av samtal och stöd som finns inom Svenska kyrkan i Örebro. Du är alltid välkommen att kontakta en präst eller diakon i din församling.

Foto på tom bänk under träd. Speglar sidans ämne: När någon nära dör, sorgegrupper.

När någon nära dör – Svenska kyrkans stöd- och sorgegrupper

Att få dela tankar och känslor med andra som är i samma situation kan göra din sor­g lättare att bära. Därför har Svenska kyrkan sorgegrupper i Örebro där du som mist en anhörig får hjälp att bearbeta din sorg tillsammans med andra.