Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musikal i Nikolai 6/4 & 7/4

Musikalen "Legenden om de tre träden" framförs av barnkören Tonfjärilarna i S:t Nicolai kyrka lördagen den 6/4 kl. 10.30 (lördagsmusik) och söndagen den 7/4 kl. 11 i Mässa med Små & Stora. Välkommen!

Legenden om de tre träden är en berättelse om drömmar, liv och död, misslyckanden och om att Gud finns med i våra liv även då det inte ser så ut. 
- Ur Karin Bergmarks förord till musikalen 

 

Vill du veta mer?

Mirjam Blomberg

Svenska kyrkan i Örebro

Musikpedagog, Nikolai församling, Örebro pastorat

Nikolai församling

Nikolai församling
Adress:
Nikolaigatan 8
702 10 Örebro

Telefon: 019-15 45 00 
(informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16) 
E-post: orebronikolai.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Nikolai församling

Till Nikolai församling på Facebook

Församlingens kyrka:
S:t Nicolai kyrka