Foto: Magnus Aronson /Ikon

Färre utträden, dop och vigslar i Örebro – och fler går med: Så blev pandemiåret 2020

Pandemin medförde avbokade dop och vigslar. Men också färre utträden – och fortsatt höga inträdessiffror. 2020 valde 123 personer i Örebro pastorat att gå med i Svenska kyrkan. Samtidigt minskade antalet utträden jämfört med åren 2016–2019. ”Våra satsningar märks och jag är glad att örebroarna inser värdet av att vara med” säger Anders Lennartsson, vikarierande kyrkoherde.

Under coronaåret 2020 valde 642 personer i Örebro pastorat att avsluta sitt medlemskap i Svenska kyrkan – det är den lägsta siffran på fem år. Motsvarande siffror för åren innan är 699 (år 2019), 846 (år 2018), 1199 (år 2017) och 1053 (år 2016).

– Vi ser nu en tydlig minskning av antalet utträden, säger vikarierande kyrkoherde Anders Lennartsson. Samtidigt fortsätter glädjande nog många örebroare göra ett så kallat ”aktivt inträde” – 2020 valde 123 personer i Örebro pastorat att gå med i Svenska kyrkan, de höga siffrorna håller i sig.

Kyrkans roll under pandemin

Att fler vill gå med beror delvis på att Svenska kyrkans arbete blivit ännu synligare under pandemin, tror Anders Lennartsson.

– Vi har ställt om för att kunna stötta sjukhuspersonal och patienter vid USÖ, finnas för äldre och isolerade och erbjuda olika former av stöd utomhus för den som känner oro, är ledsen eller ensam. Det är bara några av alla satsningar som märks och gör skillnad. Och allt detta möjliggörs av Svenska kyrkans medlemmar i Örebro.

”Det behöver inte vara stora arrangemang vid kyrklig vigsel. Jag tror att många tror att en liten vigsel måste vara borgerlig, men så är det absolut inte” säger Anders Lennartsson. Här tillsammans med Sara Nässelqvist och Marie-Anne Gustafson inför drop ”out”-vigseln på Alla hjärtans dag, då sex par gifte sig utomhus runt om i Örebro. Foto: Jenny Holmberg

Dop och vigsel på helt nya sätt

Restriktionerna har lett till färre dop och vigslar i de åtta församlingarna i Örebro pastorat. Under 2020 döptes 232 barn – år 2019 var motsvarande siffra 397. Under 2020 valde 118 par att gifta sig i kyrkan, jämfört med 140 par år 2019. Därför satsar Svenska kyrkan nu på att visa på möjligheterna att döpas och gifta sig på nya, alternativa sätt.

– Drop ”out”-vigseln utomhus på Alla hjärtans dag är ett sådant exempel, säger Anders Lennartsson. Sex stycken par nappade på erbjudandet om att gifta sig utomhus, bland annat uppe i Svampen och hemma i en trädgård. Vi gjorde det till en speciell dag men möjligheten att gifta sig utomhus finns alla dagar, året om. Det behöver inte vara stora arrangemang vid kyrklig vigsel. Jag tror att många tror att en liten vigsel måste vara borgerlig, men så är det absolut inte.

– Ett annat exempel på att vi anpassar oss till människors livssituation är drop in-dopet i S:t Mikaels kyrka mitt i veckan, onsdagskvällen den 14 april. En möjlighet att slinka in direkt efter jobbet eller skolan. Och den 9 oktober planerar församlingarna i Örebro pastorat för en stor dopdag.

Finns inget rätt eller fel

Det finns inget rätt eller fel när det kommer till dop och vigsel, menar Anders Lennartsson.

– Många har en bild av att det måste vara stort med många gäster, men det kan lika gärna vara litet och intimt. Själva dopet och vigseln är ju stora i sig. Jag uppmanar alla som har frågor om alternativa platser för dop och vigsel att höra av sig, det går alldeles utmärkt att döpas eller gifta sig hemma, i naturen eller utanför kyrkan.

Läs också: Coronaviruset: Så finns kyrkan för dig
Läs också: Medlem? Så här välkomnar du människor in i värmen varje dag

För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Lennartsson, vikarierande kyrkoherde för Örebro pastorat, telefon 019-15 46 09 eller e-post anders.lennartsson@svenskakyrkan.se

Anders Lennartsson

Anders Lennartsson

Svenska kyrkan i Örebro

Präst, Församlingsherde, Nikolai församling, Örebro pastorat, Vikarierande kyrkoherde

LIVSRESAN – EN KORT FILM OM ATT VARA MEDLEM

Prövningar, lycka, kris och glädje. Det kan ibland vara svårt att greppa allt som Svenska kyrkan gör. Allt vi möter. Allt du bidrar till som medlem. Ge dig själv ett par minuter, slå på ljudet och kolla in filmen nedan. Du hittar ännu fler exempel på våra medlemssidor. Välkommen in i värmen.

Medlem i Svenska kyrkan? Tack för att du är med och välkomnar människor in i värmen!

Under pandemin. Svenska kyrkan har kontinuerligt ställt om och förändrat verksamhet för att kunna finnas för människor i en svår tid.

Hemlösa och utsatta. Under 2020 har Svenska kyrkan gett 2,5 miljoner kronor i stöd till Örebro Stadsmission (då är kollekter och insamlingar är inte inräknade).

Jourhavande präst. Du som är medlem bidrar till att förtvivlade människor kan ringa 112 och tala med jourhavande präst mitt i natten.

Sjuka. Du ser till att sjuka, anhöriga och personal på Universitetssjukhuset får stöd via Sjukhuskyrkan.

Du hittar ännu fler värmande exempel på våra medlemssidor.