Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Antalet utträden minskade i Örebro pastorat förra året

Antalet utträden minskade i Örebro pastorat under 2018, jämfört med åren 2016 och 2017. "Jag är glad att antalet utträden har minskat under året, att det har vänt – och hoppas att fler inser värdet av att vara med" säger kyrkoherde Ewa Selin.

Under 2018 valde 846 personer i Örebro pastorat att avsluta sitt medlemskap i Svenska kyrkan. Motsvarande siffror för åren innan är 1199 (2017) och 1053 (2016).

– Vi ser nu en tydlig minskning av antalet utträden och börjar närma oss de utträdesnivåer där vi i Örebro pastorat legat förut, säger Ewa Selin. Hela Svenska kyrkan hade rekordmånga utträden under de två tuffa åren 2016 och 2017 och det märktes även här, i Örebro.

– För att möta det, har vi intensifierat vår kommunikation runt medlemskapet och försökt tydliggöra vad den som är medlem är med och möjliggör i Örebro pastorat, varje dag, året runt. Sedan två år tillbaka skickar vi även ett julkort i december med ett tack till våra medlemmar, där vi ger några exempel på vad de varit med och bidragit till under året.

Allt som Svenska kyrkan gör är nämligen inte så lätt att greppa, tror Ewa Selin:

– Vi gör väldigt mycket, på många olika platser och det kan vara svårt att ha hela omfattningen klar för sig. Därför gör vi vad vi kan för att tydliggöra alla de värden som en medlem bidrar till – exempelvis vårt stöd till utsatta, våra öppna förskolor, jourhavande präst, att 30 boenden för gamla eller sjuka får besök varje månad och att den som är i sorg och kris får stöd och hjälp att komma vidare.

Besparingar väntar

Nästa steg är att få fler att göra ett aktivt inträde, säger Ewa Selin.

– Under 2018 valde 115 personer i Örebro pastorat att göra ett så kallat aktivt inträde i Svenska kyrkan och 493 barn döptes. Det får gärna bli fler.

Det nya är att åldergruppen 20–35 år – särskilt män – är betydligt mer utträdesbenägna än tidigare prognoser antagit.  Orsakerna till varför denna grupp i högre utsträckning än tidigare nu går ur Svenska kyrkan har inte närmare undersökts, men att gruppen har en svag anknytning till kyrkan bör spela roll för utträdesbenägenheten. En bidragande faktor kan också vara de utträdessajter och kampanjer via sms och sociala medier som förekommit på senare år, och som når denna målgrupp.

På sikt innebär färre medlemmar sämre förutsättningar för Svenska kyrkan att ge människor den hjälp och det stöd de efterfrågar, konstaterar Ewa Selin:

– När medlemsantalet går ner, behöver vi se över vår verksamhet och fundera över vad vi har resurser till och inte. Det håller vi på med sedan några år tillbaka. Kyrkorådet har beslutat att Örebro pastorat ska ha en budget i balans senast 2025. Pastoratet behöver minska sina nettokostnader och med en vikande medlemstrend behöver det arbetet fortsätta i svenska kyrkans församlingar ett bra tag framöver.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ewa Selin, kyrkoherde i Örebro pastorat, 019-15 46 00

Livsresan – en kort film om att vara medlem

Prövningar, lycka, kris och glädje. Det kan ibland vara svårt att greppa allt som Svenska kyrkan gör. Allt vi möter. Allt du bidrar till som medlem. Ge dig själv ett par minuter, slå på ljudet och kolla in filmen nedan. Du hittar ännu fler exempel på våra medlemssidor. Välkommen in i värmen.

Medlem i Svenska kyrkan? Tack för att du är med och välkomnar människor in i värmen!

Du stöder Örebro Stadsmission. Under 2018 gav Svenska kyrkan i Örebro 3,7miljoner kronor i stöd till Örebro Stadsmission. Då är kollekter och gåvor inte inräknade. 

Du har bidragit till besök hos gamla och sjuka. Våra diakoner besöker olika vård- och omsorgsboenden och senior- och trygghetsbostäder. 30 boenden får besök varje månad.

Du har sett till att det finns åtta öppna förskolor i Örebro pastorat varje år besöks av tusentals föräldrar med barn. 

Du har medverkat till att förtvivlade människor kan ringa 112 och tala med jourhavande präst.

Du har ordnat så att den som är i sorg eller kris kan få stöd och rådgivning. Visste du att det även finns stödgrupper för barn och unga som mist en nära anhörig?

Du ser till att sjuka och anhöriga på Universitetssjukhuset får stöd via Sjukhuskyrkan.

Du låter våra 30 körer sprida ljus och glädje över hela Örebro pastorat.

Du hittar ännu fler värmande exempel på våra medlemssidor.