Foto: Magnus Aronsson/IKON

Luciagudstjänst i Mosjö kyrka 14 december, kl.18.00

På grund av rådande restriktioner gäller ett maxantal på 100 personer vid våra sammankomster. I och med det krävs inget vaccinationsbevis vid detta tillfälle. Varmt välkommen!

Var med och fira lucia med oss! Mosjö kyrka tisdagen den 14 december kl.18.00

Luciatåg med barn från vår verksamhet.

Präst: Caroline Edlund

Musiker: Helena Larsson

Församlingspedagog: Maria Rudberg

Varmt välkomna!