Skärpta nationella råd och max åtta personer: så agerar Svenska kyrkan i Örebro

Med anledning av skärpta nationella föreskrifter och råd, fortsätter Svenska kyrkan Örebro pastorat att trycka på pausknappen för en rad verksamheter. Vi har också anpassat oss efter regeringens beslut om åtta personers-gränsen.

Så finns kyrkan för dig i pandemin: På webben kan du läsa om Svenska kyrkans insatser i Örebro – hur vi finns för äldre och isolerade och hjälper dig som känner oro, är ensam eller ledsen.

Skärpta föreskrifter och råd

Från och med den 14 december 2020 gäller skärpta föreskrifter och råd i hela landet. De skärpta nationella råden innebär att alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att hindra smittspridning av covid-19. Det gäller också vid firandet av högtider.

Regeringen har sänkt deltagargränsen för allmänna och privata sammankomster till 8 personer (begravningsgudstjänster är undantagna, där gäller maxgränsen 20 personer exklusive medverkande).

Krisledningsgruppen i Örebro pastorat har beslutat att följa de rekommendationer som Svenska kyrkans biskopar har kommit med till församlingarna, om att:

 • Värna den diakonala omsorgen.
 • Fira gudstjänst på de sätt som är möjliga, digitalt, eller fysiskt med max 8 personer närvarande exklusive medverkande. De medverkande bör vara så få som möjligt.
 • Ge fortsatt möjlighet till dop och vigsel med max 8 personer närvarande exklusive medverkande – och hålla kontakt med dem som av olika skäl vill skjuta upp.
 • Hålla kyrkorna öppna, gärna med präst/diakon på plats i möjligaste mån.
 • Låta kyrkklockor ringa vid gudstjänsttid som en maning till bön.

Krisledningsgruppen har också beslutat att:

 • Örebro pastorat ska erbjuda möjlighet till sammankomster med anledning av dödsfall med max 20 personer närvarande (exklusive personal från Svenska kyrkan och begravningsbyråerna), om lokaler och andra förutsättningar medger detta. Detta gäller begravningsgudstjänsten. För ev. minnesstund gäller andra regler, se nästa punkt.
 • Tillåta max 8 personer vid minnesstund. Med anledning av regeringens begränsningsförordning, med krav på deltagarbegränsning för platser som används eller upplåts för privata sammankomster, inför Örebro pastorat från och med den 11 januari en deltagarbegränsning på högst åtta deltagare, exklusive medverkande, för privata tillställningar och sammankomster i de lokaler som Örebro pastorat upplåter eller hyr ut. Minnesstunden i anslutning till begravning påverkas av detta beslut. Begravningsgudstjänsten påverkas inte, där gäller fortfarande max 20 personer närvarande (exklusive personal från Svenska kyrkan och begravningsbyråerna), se föregående punkt.
 • Fr.o.m. 24 november gäller max 8 personer närvarande vid dop och vigsel exklusive medverkande. 
 • Vi pausar verksamheter riktade mot personer födda 2001 och tidigare. Sorgegrupper kan fortgå med anpassningar.
 • Verksamhet för barn/unga födda 2002 och senare fortgår, så länge det gäller verksamheter som inte kräver vuxens närvaro (därför pausas exempelvis öppen förskola). Medföljande vuxna får endast hämta och lämna. Barnkörer kan ses, givet att det finns förutsättningar att följa de rekommendationer som gäller för körverksamhet.
 • Konfirmandverksamhet fortgår med anpassningar och försiktighet.
 • Läger för barn och unga (där lägret innebär övernattning) ställs in fram till och med juni 2021.
 • Kursgården Solliden och caféverksamheten i Nikolai har öppet med anpassningar.
 • Vi är fortsatt medvetna om människors behov av samtal och stöd vilket innebär att vi fortsätter med enskilda samtal av olika slag och håller kyrkorna öppna i den utsträckning vi kan.

Har du frågor?

Ewa Selin

Ewa Selin

Svenska kyrkan i Örebro

Kansliet för Örebro pastorat, Örebro pastorat, Präst, Kyrkoherde

Eva-Marie Lennartsson

Eva-Marie Lennartsson

Svenska kyrkan i Örebro

Personal- och IT-chef, Personal, Kansliet för Örebro pastorat, Örebro pastorat

Mer om Eva-Marie Lennartsson

Personalstrateg