Lokala allmänna råd och max åtta personer: så agerar Svenska kyrkan i Örebro

Med anledning av de lokala allmänna råd för Örebro län, har Svenska kyrkan Örebro pastorat tryckt på pausknappen för en rad verksamheter. Vi har också anpassat oss efter regeringens beslutet om åtta personers-gränsen och erbjuder därför digitala gudstjänster i advent och jul.

Spridningen av covid-19 ökar snabbt i Sverige och regeringen skärper tonläget ytterligare, genom att sänka deltagargränsen för allmänna sammankomster till 8 personer med start 24 november 2020 och fyra veckor framåt (begravningar är undantagna, där gäller maxgränsen 20 personer exklusive medverkande).

Perioden sammanfaller med adventstiden. Krisledningsgruppen i Örebro pastorat har beslutat att följa de rekommendationer som Svenska kyrkans biskopar har kommit med till församlingarna, om att:

 • Värna den diakonala omsorgen.
 • Fira gudstjänst på de sätt som är möjliga, digitalt, eller fysiskt med max 8 personer närvarande exklusive medverkande. De medverkande bör vara så få som möjligt.
 • Ge fortsatt möjlighet till dop och vigsel med max 8 personer närvarande exklusive medverkande – och hålla kontakt med dem som av olika skäl vill skjuta upp.
 • Hålla kyrkorna öppna, gärna med präst/diakon på plats i möjligaste mån.
 • Låta kyrkklockor ringa vid gudstjänsttid som en maning till bön.

Krisledningsgruppen har också beslutat att:

 • Örebro pastorat under denna period ska erbjuda möjlighet till sammankomster med anledning av dödsfall samt ev. efterföljande minnesstund med max 20 personer närvarande (exklusive personal från Svenska kyrkan och begravningsbyråerna), om lokaler och andra förutsättningar medger detta.

stämningsfulla Digitala Gudstjänster i advent och jul

Med anledning av den nya 8 personers-gränsen, kommer Svenska kyrkan i Örebro att erbjuda en kort, digital gudstjänst från en kyrka i pastoratet alla söndagar i advent samt på julafton. Gudstjänsten på första advent (29/11) kommer från S:t Nicolai kyrka med församlingsherde Anders Lennartsson, kyrkoherde Ewa Selin, kyrkomusiker Karl Magnus Jansson och sopransolisten Anna Wikblom. Du kan delta i gudstjänsterna både via sociala medier och via webben.

Lokala allmänna råd i Örebro län

Den 3 november 2020 infördes lokala allmänna råd i Örebro län. Svenska kyrkan Örebro pastorat tar de skärpta råden på största allvar. Därför har pastoratets krisledningsgrupp fattat beslut om att följande gäller (i första hand fram till 13 december 2020).

 • Fr.o.m. 24 november gäller max 8 personer vid dop och vigsel exklusive medverkande. Vid begravning gäller max 20 personer exklusive personal från Svenska kyrkan och begravningsbyråerna.
 • Vi pausar verksamheter riktade mot personer födda 2004 och tidigare. Sorgegrupper kan fortgå med anpassningar.
 • Verksamhet för barn/unga födda 2005 och senare kan fortgå, så länge det gäller verksamheter som inte kräver vuxens närvaro (därför pausas exempelvis öppen förskola). Medföljande vuxna får endast hämta och lämna. Barnkörer kan fortsätta att ses under förutsättning att de minimerar sången och mer träffas för att ses/hålla ihop gruppen.
 • Konfirmandverksamhet fortgår med anpassningar och försiktighet. Avstå från närvaro av unga ledare.
 • Samtliga läger ställs in.
 • Kursgården Solliden och caféverksamheten i Nikolai har öppet med anpassningar.
 • Vi är fortsatt medvetna om människors behov av samtal och stöd vilket innebär att vi fortsätter med enskilda samtal av olika slag och håller kyrkorna öppna i den utsträckning vi kan.

Har du frågor?

Ewa Selin

Ewa Selin

Svenska kyrkan i Örebro

Kansliet för Örebro pastorat, Örebro pastorat, Präst, Kyrkoherde

Eva-Marie Lennartsson

Eva-Marie Lennartsson

Svenska kyrkan i Örebro

Personalchef, Personal, Kansliet för Örebro pastorat, Örebro pastorat

Mer om Eva-Marie Lennartsson

Personalstrateg