Efter beskedet om lättnader 1 juni – så öppnar Svenska kyrkan i Örebro upp

Under flera månader har många verksamheter hos Svenska kyrkan Örebro pastorat varit helt nedstängda på grund av covid-19. Fr.o.m. den 1 juni 2021 öppnar vi upp försiktigt. Här kan du läsa mer om vad som gäller hos oss.

Så finns kyrkan för dig i pandemin: På webben kan du läsa om Svenska kyrkans insatser i Örebro – hur vi ställer om under pandemin och hjälper dig som känner oro, är ensam eller ledsen.

I och med den 1 juni 2021 öppnar Svenska kyrkan i Örebro upp försiktigt:

Gudstjänster på plats i kyrkan. Från och med 1 juni 2021 sker en lättnad i restriktionerna vad gäller antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Om deltagarna har en anvisad sittplats, får nu upp till 50 personer träffas inomhus givet att lokalens storlek medger det. Detta innebär att merparten av kyrkorna i Örebro pastorat nu bjuder in till fysiska gudstjänster på plats i kyrkorummet. Olika kyrkor är dock olika stora – alla kan inte ta emot 50 personer om avstånd ska kunna hållas.

Öppnar upp verksamheter. Under våren 2021 har Örebro pastorat, i enlighet med regeringens uppmaning, återupptagit verksamheter för barn och unga (i anpassade former, med olika typer av försiktighetsåtgärder). Under sommaren kommer vi nu även bjuda in till vissa verksamheter för vuxna. Dit hör exempelvis sommarcaféer, studiecirkel, pilgrimscykling m.m.

Dop, vigsel och begravning. Från och med 1 juni kan upp till 50 personer delta vid dop, vigsel och begravning, om kyrkan är tillräckligt stor för att avstånd ska kunna hållas. Olika kyrkor är olika stora, alla kan inte ta emot 50 personer – Örebro pastorat har en webbsida där du kan se maxgränser i olika lokaler. Däremot är det fortfarande 8 personer som gäller om sällskapet vill ses i något av våra församlingshem efter ceremonin, för exempelvis dopkalas eller minnesstund. Dopkalaset, vigselfesten eller minnesstunden räknas som privata sammankomst, till skillnad från stunden i kyrkan.

Stort behov av samtal och stöd. Vi är fortsatt medvetna om människors behov av samtal och stöd vilket innebär att vi fortsätter med enskilda samtal av olika slag och håller kyrkorna öppna i den utsträckning vi kan.

Har du frågor?

Anders Lennartsson

Anders Lennartsson

Svenska kyrkan i Örebro

Präst, Tf kyrkoherde, Örebro pastorat