Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Leva vidare-grupp för dig som förlorat en livskamrat – start 4/9

Har du förlorat en livskamrat? I våra samtalsgrupper får du dela din sorg med andra i samma situation. Den här sorgeruppen träffas i Nikolai Prästgård i Örebro fem onsdagar med start 4 september 2019.

Här får vi tillfälle att mötas kring kaffebordet, dela erfarenheter och samtala om hur livet kan vara efter en nära anhörigs död. Vi följer en modell som omfattar fem tillfällen, där varje träff har ett särskilt tema.

Samtalsledare är prästen Marie-Anne Gustafson och diakonen Johan Sobelius.

  • Plats: Nikolai Prästgård (Café Nikolai), Nikolaigatan 8 (nära S:t Nicolai kyrka, Stortorget).
  • Tid: Klockan 14.00–15.30.
  • Datum: 4 september, 11 september, 25 september, 2 oktober och 9 oktober 2019.

Vill du vara med? Kontakta Marie-Anne Gustafson på telefon 019-15 46 10 eller e-post: marie-anne.gustafson@svenskakyrkan.se – varmt välkommen.

Marie-Anne Gustafson

Marie-Anne Gustafson

Svenska kyrkan i Örebro

Präst, Nikolai församling, Örebro pastorat

Nikolai församling

Nikolai församling
Adress:
Nikolaigatan 8
702 10 Örebro

Telefon: 019-15 45 00 
(informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16) 
E-post: orebronikolai.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Nikolai församling

Till Nikolai församling på Facebook

Församlingens kyrka:
S:t Nicolai kyrka