Kyrkoval: Pulsen på de sex olika nomineringsgrupperna i Örebro pastorat

När var du i kyrkan senast? Hör partipolitik och kyrka ihop? Vilken lokal fråga vill du driva? 2017 var det kyrkoval. Här kan du läsa frilansskribenten Gunnar Sundells intervjuer med företrädare för de sex nomineringsgrupper som ställde upp i valet till kyrkofullmäktige i Örebro pastorat.

Vid kyrkovalet 2013 ställde fyra nomineringsgrupper upp i valet till kyrkofullmäktige i Örebro pastorat. Inför valet 2017 tillkom två grupper: Sverigedemokraterna och Vänstern i Svenska kyrkan.

Pulsen på – sex intervjuer med företrädarna för nomineringsgrupperna

Till tidningen "Örebro – Mitt i livet" intervjuade frilansskribenten Gunnar Sundell företrädare för samtliga sex nomineringsgrupper (intervjuerna gjordes under försommaren 2017). Det handlar om allt från kristna värderingar till tuffa ekonomiska realiteter – och allt däremellan. I tidningen hittar du utdrag ur intervjuerna. Här, på webben, finns samtliga frågor och svar fördelade på de tre mellanrubrikerna Politik, Kyrkan och Personligt.