Foto: Per Knutsson

Nya ledamöter i kyrkofullmäktige

Nu har de nya ledamöterna och ersättarna i Örebro pastorats kyrkofullmäktige haft sitt första sammanträde.

De nya ledamöterna och ersättarna i Örebro pastorats kyrkofullmäktige för den kommande mandatperioden på fyra år har haft sitt första sammanträde.

Sammanträdet hölls i Adolfsbergs kyrka den 18 november. Det var ett konstituerande möte då val genomfördes till bland annat kyrkorådet och församlingsråden.

Öppna sammanträden

Kyrkofullmäktige i Örebro pastorat har 45 ledamöter och 23 ersättare. Ledamöterna i det nya kyrkofullmäktige inleder uppdraget att styra verksamheten i Örebro pastorat den 1 januari 2022. Mandatperioden sträcker sig fram till den 31 december 2025.

Kyrkofullmäktige sammanträder två gånger om året. Under 2022 sker det tisdagen den 24 maj och torsdagen den 10 november. Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga och vem som helst har rätt att närvara.

Dessa personer sitter i Kyrkofullmäktige och representerar de olika nomineringsgrupperna den kommande mandatperioden 2022-2025.

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

Ordinarie ledamöter: Timmy Leijen, Ellen Leijen, Marianne Thor, Olof Björk, Tommy Ahlberg, Jenny Thor, Marie Georgson, Alexander Berggren, Pia Rehnberg, Robert Mörk, Eva-Lena Jansson, Daniel Ekblad, Lena Ryö, Jakob Brönnum, Barbro Andersson, Viktor Tullgren.
Ersättare: Elona Malm, Jan-Eric Norman, Carola Johansson, Jan Hermansson, Kerstin Persson, Krister Palm, Annette Jansson, Gunnar Lidén.

Frimodig kyrka

Ordinarie ledamöter: Karin Hermansson, Gjohn-Marko Berisha.
Ersättare: Helge Rooth, Sika Touyabah.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Ordinarie ledamöter: Josefine Carlsén, Hans Fredlund, Gabriel Sjölin, Karin Forsling, Marianne Sindmark, Torkel Fred, Karin Helmker, Ingmar Näslund, Margareta Grape, Leif Hjalmarsson, Kristina Lindfors, Curt Gustavsson, Lovisa Ekestubbe, Elisabeth Lindsta, Linus Öholm.
Ersättare: Addiswa Stenström, Johan Unger, Henrik Johansson, Margareta Bratt, Göran H Johansson, Ingmari Rudin Gustavsson, Lisbeth Hjalmarsson, Alazar Menghestu.

Borgerlig samverkan i Örebro pastorat

Ordinarie ledamöter: Annica Zetterholm, Xerxes Åkerfeldt, Ingegerd Flock Andersson, Anders Johansson, Annette Ed Stenninger.
Ersättare: Jessika Edetun Falk, Josefin Stenninger Ollas, Mats Einestam.

Sverigedemokraterna

Ordinarie ledamöter: Helena Ståhl, Bo Ammer, Gunilla Fredriksson.
Ersättare: Boa Berg.

Vänstern i Svenska kyrkan

Ordinarie ledamöter: Liv Emanuelle Söderberg, Dina Hyvärinen, Helena Viking, Jens Frandsen.

Örebro pastorat har åtta församlingsråd

Förutom kyrkoråd och kyrkofullmäktige, har Örebro pastorat även åtta församlingsråd, ett i varje församling. Du kan läsa mer om dem på webben.

Här är de: Adolfsberg, Almby, Edsberg, Längbro, Mikael, Mosjö-Täby, Nikolai och Olaus Petri.