Foto: Pixabay

Kom och var med i OP! – Mötesplatser, gudstjänster och grupper ht-20

För många börjar året på hösten. Vi kommer tillbaks efter ledighet och tar nya tag i jobb och skola. Ta en titt på vad vi erbjuder här i Olaus Petri. Här finns något för alla, både för kropp och själ!

bra att veta:

  • Grupperna träffas i Olaus Petri församlingshem, Sofiagatan 2 A-D, Örebro, om inget annat anges.
  • Max 50 personer i lokalerna vid varje tillfälle!
  • Några av grupperna kräver anmälan, kontakta ledaren för respektive grupp!

Gudstjänster

I Olaus Petri kyrka, Storgatan 40

Vi bryr oss om varandra och håller avstånd, därför:
• Sitter vi på varannan bänkrad.
• Uppmanar vi till armslängds avstånd.
• Går vi vid nattvard fram i mittgången och tillbaka längs med yttersidorna.

Högmässa
Söndag 10.00, Högmässa, kyrkkaffe under terminen. Söndagsskola under högmässan för alla barn 3-6 år.

Söndag 14.00. Mässa med samma predikan som under förmiddagen, med psalmer och postludium, för att vi vill ge fler möjlighet att fira gudstjänst i Olaus Petri kyrka på söndagen.

Mässa
Onsdag 7.30 och torsdag 18.00.

Morgonbön
Måndag, tisdag, torsdag och fredag 8.00.

Kyrkan är öppen
Tisdag, fredag 10–15, Onsdag, torsdag 10–19. Under helgen vid gudstjänst.

Caféer och träffar

Öppen tisdag
Tisdag 9.30–12.00.
Ett tillfälle att sitta ned och prata med andra. Tag gärna med dig ett handarbete, korsord eller något annat att hålla på med.

Sopplunch
Tisdag 12.00–13.00.
Soppa med bröd, smör, ost, kaffe på maten och kaka kostar 50:-.

Torsdagsträffen
Torsdag 14.00–15.30.
Servering och varierat program. Kaffe/te med bröd 25:-. Programmet hittar du här.

Herrfrukost i OP
Lördag 9.30–11.00 följande datum: 12/9, 10/10, 14/11 samt 5/12. Frukost och föredrag 30:-. Programmet hittar du här.

Kontaktpersoner
Annika Bertilsson, diakon, 019-15 46 76
Maria Consales, diakon, 019-15 46 81

Barn och familj

Öppen förskola
Barn och deras vuxna, är välkomna till Öppna förskolan. Max 8 familjer per öppettillfälle p.g.a. Coronapandemin.

Tisdag
10.00–12.00 Babycafé 6–10 månader.
13.30–15.30 Babycafé 2–6 månader.

Onsdag
13.30–16.00 Pappis för pappor och barn.

Torsdag
10.00–12.30 Öppen förskola 0–6 år.

Fredag
10.00–10.40 Sångstund i kyrkan
följande datum: 25/9, 16/10, 13/11.

Söndagsskola
Under högmässan för alla barn 3–6 år.

Spädbarnsmassage
Tisdag 13.30–14.30, två omgångar under terminen. Begränsat antal platser.
Anmälan: Ann-Christin Rundh, 019-15 46 68

Kontaktpersoner
Anette Hållgärde 019-15 47 10
Peter Kempe (Pappis) 019-15 46 80
Ann-Christin Rundh 019-15 46 68
Anna Ytterberg (musik) 019-15 46 82

Ungdomar

Ungdomsgruppen
Torsdag. Vi träffas 18.00 i kyrkan och deltar i veckomässan, därefter har vi eget program fram till klockan 21.30. Ungdomsgruppen riktar sig till dig som är 13 år och äldre.

Ungdomsresa
Varje år finns möjlighet för unga i Olaus Petri att åka på en studieresa till t.ex. Taizé, Rom eller annan plats. Alla resor görs utifrån förberedande studier och redovisas sedan vid ett kyrkkaffe.

Unga ledare
Till exempel i konfirmandgrupper och söndagsskolan. Alla som vill engagera sig som unga ledare erbjuds att gå en ledarutbildning som kallas ”På väg” och som finns i flera steg.

Andra sätt att engagera sig
Till exempel kan man koka kyrkkaffe, bära ljus eller läsa text i gudstjänsten och mycket mer!

Kontaktpersoner
Oskar Lundberg, församlingspedagog, 019-15 46 67, sms 076-772 03 05
Kent Karlson, präst, 019-15 46 83, sms 076-772 03 19

Körer och orkester

Anmälan till samtliga musikgrupper!

Olaus Petri Barnkör 5-7 år
Onsdag 16.30–17.00 Grupp 1
Onsdag 17.00–17.30 Grupp 2
Anna Ytterberg: 019-15 46 82

Olaus Petri Gosskör
Torsdag 16.30–17.15 åk 2 och 3
Torsdag 17.15–18.00 åk 4 och äldre
Anna Ytterberg: 019-15 46 82

Ceciliakören
Tisdag 16.30–17.15 åk 2 och 3
Tisdag 17.15–18.00 åk 4 och äldre
Anna Ytterberg: 019-15 46 82

Ungdomskören OPQ
Måndag 18.30–20.30 14 år & uppåt
Mats Bertilsson: 019-15 46 73

Olaus Petri Laudantes
Onsdag 19.00–21.00 vuxen kör. Kören övar i kyrkan.
AnnaKarin GillbergEriksson: 019-15 46 74

Olaus Petri Vocalis
Tisdag 19.00–21.30 vokalensemble
Mats Bertilsson: 019-15 46 73

Olaus Petri Cantores
Torsdag 19.00–21.30 vuxen kör
Mats Bertilsson: 019-15 46 73

Olaus Petri Musikkår
Onsdag 19.00–21.00 musikkår
Staffan Sjösvärd: 0709-288 108

Studiegrupper

Innersidan, samtalsgrupp på dagtid
Måndag 13.00–14.30
Samtal om den Apostoliska trosbekännelsen. Ingen kostnad. Begränsat antal platser.
Anmälan till Annika Bertilsson, sms: 076-772 03 91.

Läsecirkel Bibeln
Torsdag 18.45–20.30
En bibelbok i veckan. Ingen anmälan, kom när du kan! De som vill startar med mässfirande i Olaus Petri kyrka kl 18.00. Därefter te och samtal.
Mer info: Björn Helgesson, 019-15 46 86.

Bibelstudium på Laurentiusgården
Fredag jämn vecka kl 16:00–17.15. Terminsstart 2/10 2020.
För att kunna hålla avstånd träffas vi tills vidare i Olaus Petri församlingshem, 
Just nu läser vi 1:a Korintierbrevet. Ingen anmälan, kom när du kan! Kostnadsfritt. 
Kontakt: Lena-Marie Keber, 019-15 46 78

Pilgrimsvandring

”Två och två eller en och en?”
Söndag 27/9, 13.00 gemensam avfärd från Olaus Petri församlingshem.
Vandring i Kilsbergen. Ta med eget fika. Du bör ha vana av att vandra i skogen. Välj lämpliga skor! Vandringen sker till stor del under tystnad.
Anmälan och svar på frågor: Björn Helgesson, 019-15 46 86.
Vi samåker så berätta om du har bil när du anmäler dig.

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpeditionen

Olaus Petri kyrkogata 4,
703 64 Örebro

E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A-D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00.

 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

 

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre 10.00-15.00, tors 10.00-19.00 Samt under helgerna i samband med gudstjänst

Högmässa: söndag 10.00
Mässa: onsdag 7.30, torsdag 18.00
Morgonbön: vardagar utom onsdag 8.00
Heliga danser: jämn tisdag 18.30 (under terminerna)

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 24.000 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan.

 

Läs mer om Olaus Petri församling