Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kloster, kyrka och säteri

- om sambandet mellan Edsbergs kyrka och Riseberga under många hundra år! Söndag 27 oktober 13.30 Edsbergs församlingshem. Maria Sundström visar bilder och berättar utifrån sin forskning om Edsbergs kyrka. Syföreningen serverar kaffe!

Bild: Göran Sundström
Bild: Göran Sundström

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar
Postadress:
 Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar,
Prästgårdsvägen 34
702 33 Örebro 

Här hittar du våra besöksadresser

Telefon: 019-15 45 00 (Informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)
E-post: edsbergs.mosjo-taby.forsamlingar@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar på Facebook

Församlingarnas kyrkor:
Mosjö kyrka
Täby kyrka
Edsbergs kyrka
Hackvads kyrka
Kräcklinge kyrka
Tångeråsa kyrka