Bilden visar jordklotet.
Foto: Pixabay

Engagera dig för klimatet tillsammans med Svenska kyrkan

Nyhet Publicerad Ändrad

Klimatförändringarnas effekter är kännbara redan idag. Vill du vara med och engagera dig? Här kan du läsa mer om vad Svenska kyrkan i Örebro har på gång.

Rekordvarma sommartemperaturer, larm om farliga utsläpp och klimatförändringar. Många känner oro för framtiden. Men självklart finns det hopp! Som kristna ser vi jorden och skapelsen som en gåva att dela med kommande generationer. Därför engagerar vi oss i klimatfrågan – vår tids största utmaning – på flera olika sätt. Var med du också!

Bilden visar Adolfsbergs kyrka i bakgrunden. I förgrunden syns en präst och ett barn som leker vid lekplatsen.

Örebro pastorat väljer förnybar fjärrvärme – och ska miljödiplomeras

Svenska kyrkan har som mål att vara klimatneutral senast 2030. Därför har Örebro pastorat övergått till förnybar fjärrvärme – och ska även miljödiplomeras. "Det handlar om att ta ansvar för kommande generationer", säger kyrkorådets ordförande Timmy Leijen.

Nu går det att hyra elbil hos Svenska kyrkan

Nu går Svenska kyrkan i Örebro vidare med planerna på "hållbar mobilitet i Svenska kyrkan". Det sker genom att erbjuda örebroarna möjlighet att hyra en elbil, som ett klimatsmart alternativ för att ta sig fram.

Pilgrimsvandra med Frälsarkransen

Pilgrimsvandring för klimatet 12 juni 2022. En endagsvandring från Olaus Petri kyrka till Ekers kyrka och hem igen.

Bilden visar en pilgrimsvandring ute i skogen, vandrarna går med ryggen mot kameran. Logotypen för "Walk for future" är inklippt i bilden.

Munkastigen: Pilgrimsvandring för klimatet 27–29 maj

Med fokus på klimatet erbjuder Svenska kyrkan i Örebro en pilgrimsvandring på Munkastigen under Kristi Himmelfärdshelgen, med två övernattningar. Vandringens tema är "Hopp i en oviss framtid".

Kyrkorådet har beslutat om åtta nya miljömål

En gemensam färdplan för miljö- och klimatarbetet i alla församlingar och verksamheter i Örebro pastorat. Så kan man beskriva pastoratets nya miljömål, som antogs av kyrkorådet den 24 februari 2022.

20/9 OP akademi med Hans Erik Nordin: Att känna hopp i en hopplös tid

Vi kan glada meddela att föreläsningen som inställdes i maj kommer att genomföras i september!

Örebro pastorat klimatkompenserar för 270 000 kronor

Svenska kyrkan i Örebro fortsätter satsa på klimatet, med målet att bli klimatneutrala senast 2030. Konkret innebär det bl.a. ett nytt beslut om att avsätta 270 000 kronor för att kompensera för utsläpp både för i år och även retroaktivt för år 2020. ”Det är viktigt för att ta ansvar för vårt klimatavtryck. Nu behöver vi öka takten för att även minska utsläppen i all vår verksamhet”, säger hållbarhetsutvecklare Sara Bronner.

Biskopsbrev om klimat och hjälp till hållbar försörjning

Som kristna vill vi värna skapelsen både genom konkreta insatser för att minska utsläppen och genom att bjuda in till reflektion över de existentiella frågor som klimatförändringarna väcker. Här kan du läsa biskopsbrevet om klimat och lära dig mer om hur vi jobbar med klimatförändringar och hållbar försörjning i andra delar av världen.

Jorden sett från rymden. Texten "I begynnelsen skapade Gud himmel och jord".

Läs Ett biskopsbrev om klimatet

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut Nu är tid för hopp och handling.

Kvinna skördar ris

Försörjning och klimaträttvisa

Act Svenska kyrkan värnar skapelsen och försvarar alla människors rätt till ett värdigt liv. Grundläggande trygghet, jämställdhet och klimaträttvisa är en förutsättning för en hållbar värld. När människor kan arbeta och klara sig på sin inkomst skapas självförtroende och framtidstro.

nya solceller på norra kyrkogården

Solen skiner på Norra kyrkogården i Örebro! Här har vi installerat 420 kvm solceller som ger massor av grön energi – hela 80 000 kilowattimmar per år. Hör Torleif Örn berätta mer i filmen.

På gång i Örebro, tema klimat och miljö

Sommar i OP: Tema klimat och hållbarhet

Publicerad:

Under sommaren bjuder vi in till pilgrimsvandring för klimatet och studiecirkel i det gröna!

20/9 OP akademi med Hans Erik Nordin: Att känna hopp i en hopplös tid

Publicerad:

Vi kan glada meddela att föreläsningen som inställdes i maj kommer att genomföras i september!

Nu går det att hyra elbil hos Svenska kyrkan

Publicerad:

Nu går Svenska kyrkan i Örebro vidare med planerna på "hållbar mobilitet i Svenska kyrkan". Det sker genom att erbjuda örebroarna möjlighet att hyra en elbil, som ett klimatsmart alternativ för att ta sig fram.

En hel tidning full med hopp & handling

Publicerad:

Den 24 mars landar årets första nummer av "Örebro – Mitt i livet" i brevlådorna i Örebro pastorat. Du kan också läsa tidningen digitalt på webben.

Örebro pastorat väljer förnybar fjärrvärme – och ska miljödiplomeras

Publicerad:

Svenska kyrkan har som mål att vara klimatneutral senast 2030. Därför har Örebro pastorat övergått till förnybar fjärrvärme – och ska även miljödiplomeras. "Det handlar om att ta ansvar för kommande generationer", säger kyrkorådets ordförande Timmy Leijen.

FLER EXEMPEL PÅ HUR SVENSKA KYRKAN I ÖREBRO engagerar sig för klimatet

 • Värmer upp kyrkor och lokaler med förnybar fjärrvärme. Den 1 januari 2022 övergick Örebro pastorat till förnybar fjärrvärme.
 • Satsar på miljödiplomering. Vid sammanträdet den 24 februari 2022 beslutade kyrkorådet att Örebro pastorat ska miljödiplomeras. Samtidigt antogs åtta nya miljömål
 • Återbruk. Mikael församling renoverar sina gamla stolar i församlingssalen istället för att köpa nya (2021). I Mosjö-Täby församling har stolar och bord bytts ut, efter många års användande. De fick fortsatt liv genom återbruk hos andra, som fick hämta dem gratis (2022).
 • Spillvärme från krematoriet blir fjärrvärme. Under 2020 har Örebro krematorium renoverats med syfte att minska klimatavtrycket. Bl.a. har krematoriet anslutits till fjärrvärmenätet. Istället för att ventilera bort 270 000 kWh varje år, återvinns nu spillvärmen och kommer det övriga samhället till del. 
 • Kyrkogårdsförvaltningen använder helt kemikaliefri ogräsrensning och har gått över till eldrivna robotgräsklippare för att minska buller och utsläpp. Men återanvänder också gamla gravstenar som kantstenar i planteringar, och de kan också återbrukas som nya gravstenar.
 • Årets energipris och årets kyrkogårdsförvaltning. Örebro pastorats kyrkogårdsförvaltning vann årets energipris på Örebrogalan i oktober 2020. Motiveringen: ”Med en ambitiös plan för att bidra till en hållbar framtid storsatsar vinnaren på en energieffektivisering av sina fastigheter. Med miljöbränslen som bas drivs verksamheten och dess fordonspark och med en effektiv teknik kan återvunnen energi tillföras samhället.” Örebro kyrkogårdsförvaltning har också utsetts till Årets kyrkogårdsförvaltning 2020, bl.a. för sitt ambitiösa klimatarbete.
 • Solelanläggning. På Norra kyrkogården har en solelanläggning installerats. Den producerade under 2018 cirka 83 000 kWh.
 • Energibesparing. Örebro pastorat har deltagit i ett energibesparingsprojekt, EE2, i samverkan med Region Värmland och Energimyndigheten. Projektet startade 2016 och avslutades i början av februari 2021. Under den tiden sänkte vi pastoratets energiförbrukning med nästan 20 procent. De enskilt största sänkningarna kom till genom att glödljusbelysningen i S:t Nicolai och Olaus Petri kyrkor ersattes med LED-lampor. Men det handlade också om en rad andra åtgärder – till exempel tilläggsisolering av vindar, renovering av ett ventilationsaggregat och tätare uppföljning av energiförbrukningen.
 • Grön diakoni. Vi jobbar med grön diakoni – ett arbete inom Svensk kyrkan i Örebro som rymmer flera olika mötesplatser och aktiviteter där deltagarna får vara med och odla och umgås med andra i naturen. Odlingarna bidrar också till ökad biologisk mångfald. 
 • Kravicertifierad kursgård. Sollidens kursgård är KRAV-certifierad sedan oktober 2015 och använder mycket lokalproducerade livsmedel i köket.
 • Byte till elbilar. Fastighetsteknikernas bilar är biogasbilar och några arbetsplatser har köpt in cyklar för att minska onödig bilkörning. Under 2022 kommer flera bilar bytas ut till rena elbilar. 
 • Betesytor. På Norra kyrkogården finns stora markytor som vi inte använder just nu. Istället för att klippa dem med gräsklippare, har vi kossor eller får som betar där under sommarhalvåret.
 • Vindkraft och vattenkraft. En stor del av vår el kommer från vindkraft och vi har andelar i ”Kyrkvinden”. Övrig el kommer från vattenkraft (Bra miljöval). Vid nyinvestering eller utbyte av exempelvis armatur, ventilationsutrustning m.m. är det alltid energisnåla alternativ som gäller.
 • Miljövänlig rapsolja. Som första krematorium i Sverige, började Örebro krematorium att använda miljövänlig rapsolja 2009. Som eldningsolja är rapsoljan koldioxidneutral till 66 % och släpper ut betydligt mindre svavel än fossil eldningsolja. Rapsoljan är fullt nedbrytbar i naturen inom loppet av 20 dagar.
 • Miljödiesel. Kyrkogårdsförvaltningen gick under 2018 över till miljödiesel för sin maskinpark. Just detta bränsle har en miljönytta på 90 % jämfört med vanlig diesel.
 • Pilgrimsvandringar för klimatet. Flera församlingar har ordnat pilgrimsvandringar för klimatet inför det stora klimatmötet i Glasgow i november 2021. Vandringarna är både en protest mot otillräcklig klimatpolitik, och även en möjlighet till personliga reflektioner och gemenskap.