Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Här är julnumret av "Örebro – Mitt i livet"

Fredagen den 29 november december landade julnumret av "Örebro – Mitt i livet" i brevlådorna runt om i Örebro pastorat. Du kan också läsa tidningen digitalt på webben.

Julnumret av "Örebro – Mitt i livet" fokuserar på barn och unga. Inte bara med utgångspunkt i krubban och att advent och jul på många vis inbegriper barn – utan också för att barn FN:s barnkonvention blir svensk lag 1 januari 2020.

Ett växande ungdomsarbete

Det är inte bara konfirmandtrenden som vänt i Örebro. Många av de tidigare konfirmanderna väljer att stanna kvar i kyrkan genom att utbilda sig till unga
ledare – just nu handlar det om nästan 130 personer. I tidningen möter du de unga ledarna Linus Öholm och Gustaf Ermeryd och scouten Malin Käll, som beskriver en miljö där unga får förtroende, ansvar, utvecklas – och växer.

Trygghetscirkeln – en ny satsning från Svenska kyrkan

Trygghet och anknytning är två centrala begrepp i den föräldrakurs som Svenska kyrkan i Örebro pastorat kommer att erbjuda fr.o.m. våren 2020. Kursen har tidigare använts inom både kommuner och landsting i Sverige och nu vill alltså även Svenska kyrkan den. Du kan läsa mer om satsningen både i tidningen och på webben, där du också kan göra en intresseanmälan. Läs också om musikalen ”I skenet av svavelstickorna”, vår nystartade grupp för funkisungdomar, den barnföreställning om barns rättigheter med buktaleri, magi och trolleri som vi arrangerar i januari och en massa annat.

Välkommen in i värmen

Tiden i advent och jul kan uppfattas som alldeles underbar. Eller som en tid av högt tempo, pressad ekonomi och skruvade förväntningar. Men där ljuset är, där är det jul som kören brukar sjunga. Där ljuset är, där det goda finns, där vi ser och bryr oss om varandra.  I tidningen kan du upptäcka flera av våra Svenska kyrkans ljuspunkter, som t.ex. den gemensamma julfesten på julafton. Till ljuspunkterna hör också våra avstressande kyrkorum, julkonserter och både storslagna och fridfulla gudstjänster. Välkommen in i värmen.

Nyfiken? Klicka på tidningens framsida nedan, så kan du läsa tidningen digitalt.

"Örebro – Mitt i livet nr 4" 2019 Bild: Ulla-Carin Ekblom

Redaktion och kontakt

Vi som arbetar med tidningen "Örebro – Mitt i livet" är Cecilia Andersson, Andreas Axinge, Therese Blixt, Jenny Holmberg, Lisbet Kjellin, Helena Larsson, Johanna Sjölin och Eva von Walter.

Du når oss på telefon 019-15 45 21 eller e-post orebro.mittilivet@svenskakyrkan.se. Du kan också skicka e-post direkt till jenny.m.holmberg@svenskakyrkan.se.

"Örebro – Mitt i livet" ges ut av Svenska kyrkan i Örebro och distribueras fyra gånger per år till samtliga hushåll inom Örebro pastorat.