Foto: Ulla-Carin Ekblom

Det är advent: Välkommen in!

I år går det att ta steget in i kyrkan. Vi är tacksamma över att kunna fira julens glada bud tillsammans, på plats i kyrkan – men behöver vara fortsatt försiktiga. Här hittar du allt som händer hos oss och kan se när det behövs vaccinationsbevis. Välkommen in i gemenskapen, välkommen in i värmen.

Vi gör vad vi kan för att sprida ljus i vintermörkret, både på hemmaplan och på andra håll i världen. Dit hör vår julfest på julafton i Örebro för att ingen, som inte själv så önskar, ska behöva fira jul ensam. Andra exempel är Tomtejoggen för Örebro Stadsmission och ”Bryt en tradition”, d.v.s. Act Svenska kyrkans stora julinsamling för flickors rättigheter. Men också våra avstressande kyrkorum, luciafiranden, julkonserter och gudstjänster, både storslagna och fridfulla. Du kommer som du är och det finns plats för dig. Välkommen in.

Vad är på gång?

Längre ner på sidan, under texten om vaccinationsbevis, hittar du allt som är på gång hos oss i advent och jul. Du kan kolla i kalendern eller klicka dig vidare till en viss församling/kyrka.

Vaccinationsbevis på vissa gudstjänster och konserter

Ledningen för Svenska kyrkan Örebro pastorat har beslutat att vaccinationsbevis ska användas vid gudstjänster och konserter med över 100 deltagare. Vid övriga kommer max 100 besökare att få komma in.

  • Då behövs vaccinationsbevis. Fr.o.m. 1/12 behöver du ett vaccinationsbevis för att kunna delta i de sammankomster i Örebro pastorat där vi räknar med att deltagarantalet blir över 100 personer. Förutom vaccinationsbeviset behövs även giltig legitimation. Dessa uppgifter sparas inte efter att de har kontrollerats vid entrén. Saknas vaccinationsbevis och/eller legitimation, kan insläpp inte ske.
  • Då behövs inte vaccinationsbevis. Av erfarenhet vet församlingarna att vissa gudstjänster inte samlar 100 personer och vissa kyrkor/lokaler tar rent rumsligt inte heller in så många. I dessa fall kommer vi i stället att räkna antalet deltagare och släppa in max 100.
  • Kolla kalendern eller fråga. Vilka sammankomster/gudstjänster som kräver vaccinationsbevis kommer att kommuniceras på vår webb (bland annat i kalendern), via församlingarnas kanaler och Informationsservice.

Välkommen in – på ett tryggt sätt. Örebro pastorat vill fira advent och jul på ett tryggt sätt, så att vi inte sprider smitta och/eller orsakar andras sjukdom. Läs mer om vaccinationsbevis och hur du kan skaffa det på vår webb.

På gång hos oss i advent och jul

Känner du dig lite trasig i jul? Vi finns här för dig och du är inte ensam.

Bryt en tradition – se filmen där KIF Örebro tar ställning för vår julinsamling.

I julinsamlingen 2021 lyfter Act Svenska kyrkan alla flickors rätt till ett värdigt liv.  Under rubriken ”Bryt en tradition”,  kämpar vi tillsammans mot tvångsäktenskap, könsstympning och andra skadliga traditioner som krossar drömmar och slår sönder liv varje dag. KIF Örebro är med oss i kampen – se filmen nedan.