Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Högmässa med välkomnande av Moni Höglund ny församlingsherde i Mikaels församling

Söndag 22/9 kl 10.00 i S:t Mikaels kyrka

Moni Höglund blir ny församlingsherde i Mikaels församling, och vi välkomnar henne i gudstjänsten söndagen den 22 september kl 10.00.

Varmt välkommen att glädjas tillsammans med oss!

Kyrkkaffe efter gudstjänsten.

För kyrkbil (begränsat antal platser) ring, 019-15 47 48 mellan kl 8.30-9.00.

Mikaels församling

Mikaels församling
Adress:
S:t Mikaels kyrka
Hjärstavägen 33
703 58 Örebro
mikaels.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Mikaels församling

Till Mikaels församling på Facebook

För bokningar och frågor ring:
(Informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16) 
Telefon: 019-15 45 00 

För kontakt med Mikaels församlingsexpedition ring:
Ulrika Sövig, 019-15 47 47
Anne-Marie Östberg, 019-15 47 42

Församlingens kyrka:
S:t Mikaels kyrka
Kyrkan är öppen:
Tisdag-torsdag kl 9.00-15.00
Fredag kl 9.00-13.00
och under följande gudstjänsttider:
Onsdag 8.30 Morgonbön
Torsdag 18.30 Stilla mässa
Sönd 10.00 Gudstjänst