Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänster denna månad i S:t Mikaels kyrka

Välkommen till gudstjänst i Mikaels församling i Örebro.

Onsdag 7/8
8.30 Morgonbön

Söndag 11/8
10.00 Söndagsgudstjänst, S Åberg, A Stark

Onsdag 14/8
8.30 Morgonbön

Torsdag 15/8
18.30 Stilla mässa - Taizé

Söndag 18/8
11.00 Gemensam ekumenisk gudstjänst i Stadsparken
(Ingen gudstjänst i S:t Mikaels kyrka idag)

Onsdag 21/8
8.30 Morgonbön

Torsdag 22/8
18.30 Stilla mässa - Frälsarkrans

Söndag 25/8
10.00 Högmässa, K Maltén, L-O Eriksson

Onsdag 28/8
8.30 Morgonbön

Torsdag 29/8
18.30 Stilla mässa - Lovsång

Söndag 1/9
10.00 Gudstjänst, K Maltén, L-O Eriksson
1 Söndagen i Skapelsetid

Onsdag 4/9
8.30 Morgonbön

Torsdag 5/9
18.30 Stilla mässa - Förbön

Söndag 8/9
10.00 Högmässa, A Sjölin, K Olofsson, A Stark
2 Söndagen i Skapelsetid, Söndagsskolan startar

Onsdag 11/9
8.30 Morgonbön

Torsdag 12/9
18.30 Stilla mässa - Taizé

Söndag 15/9
10.00 Gudstjänst med små och stora, K Maltén, A Stark
3 Söndagen i Skapelsetid

 

Nionde söndagen efter trefaldighet

Tema

Goda förvaltare

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Ordspråksboken kapitel 3, vers 27-32

Neka ingen en skälig gåva när det står i din makt att hjälpa. Om du har något, svara då inte din broder: ”Kom tillbaka i morgon, då skall du få.” Anstifta inget ont mot din broder, som tror sig bo trygg i din närhet. Tvista inte med någon utan fog, med en som inte har gjort dig något ont. Avundas inte våldsverkaren, slå inte in på de vägar han går. Herren avskyr den som är falsk, men de rättrådiga har hans vänskap.

Epistel

Efesierbrevet kapitel 4, vers 20-28

Men så är det inte med er. Ni har lärt känna Kristus — såvida ni nu har hört om honom och undervisats om honom efter den sanning som finns hos Jesus. Därför skall ni sluta leva som förut; ni skall lägga av er den gamla människan, som går under, bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till. Lägg därför bort lögnen och 'tala sanning, var och en till sin nästa', vi är ju varandras lemmar. 'Grips ni av vrede, så synda inte.' Låt inte solen gå ner över er vrede. Ge inte djävulen något tillfälle. Den som stjäl skall sluta stjäla och i stället arbeta och sträva med egna händer, så att han kan dela med sig av sitt goda åt dem som behöver.

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 12, vers 42-48

Herren svarade: ”Tänk er en trogen och klok förvaltare som av sin herre blir satt att ha hand om tjänstefolket och dela ut maten åt dem i rätt tid. Salig den tjänaren, när hans herre kommer och finner att han gör vad han skall. Sannerligen, han skall låta honom ta hand om allt han äger. Men om den tjänaren tänker: Det dröjer innan min herre kommer, och så börjar slå tjänstefolket och äta och dricka sig full, då skall hans herre komma en dag när han inte väntar honom och vid en tid som han inte vet om och hugga ner honom och låta honom dela lott med de trolösa. Den tjänaren som vet vad hans herre vill men ingenting förbereder och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. Men den som av okunnighet gör sådant som förtjänar prygel, han skall bara piskas med några få rapp. Av den som har fått mycket skall det krävas mycket, och den som har anförtrotts mycket skall få svara för desto mera.

Psaltaren

Psaltaren psalm 8, vers 1-10

För körledaren. En psalm av David. Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Jag vill besjunga din himmelska prakt med ett barns, ett dibarns mun. Du har rest ett värn mot dina fiender för att betvinga ovän och hämnare. När jag ser din himmel, som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? Du gjorde honom nästan till en gud, med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk, allt lade du under hans fötter: får och oxar, all boskap, och markens vilda djur, himlens fåglar och havets fiskar, allt som vandrar havets stigar. Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden.

Mikaels församling

Mikaels församling
Adress:
S:t Mikaels kyrka
Hjärstavägen 33
703 58 Örebro
mikaels.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Mikaels församling

Till Mikaels församling på Facebook

För bokningar och frågor ring:
(Informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16) 
Telefon: 019-15 45 00 

För kontakt med Mikaels församlingsexpedition ring:
Ulrika Sövig, 019-15 47 47
Anne-Marie Östberg, 019-15 47 42

Församlingens kyrka:
S:t Mikaels kyrka
Kyrkan är öppen under följande gudstjänsttider:
Måndag-fredag 8.30 Morgonbön
Sönd 10.00 Gudstjänst