Foto: Ulla-Carin Ekblom

Fyra frågor till Caroline Edlund – ny församlingsherde i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Den 1 september tillträder Caroline Edlund som ny församlingsherde för Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar i Örebro pastorat. Men vem är hon? Här får du veta lite mer genom fyra, snabba frågor.

1. Hej Caroline, vem är du?

– Hej! Jag bor i Hovsta tillsammans med min man Klas och våra tre barn. Jag har jobbat i pastoratet sedan 2014. Jag har haft en administrativ prästtjänst som inneburit att dels bistå kyrkoherden i ledningsfrågor, dels forska. Och jag disputerade hösten 2020. Innan jag började i pastoratet arbetade jag som dövpräst för Strängnäs stift. Jag har också haft tjänst som komminister i Mikaels församling och i Nikolai församling i Örebro. På fritiden läser jag gärna böcker, just nu Fjärilsvägen av Patrik Lundberg. Och så gillar jag att vara ute i naturen – och att spela brädspel.

2. Varför sökte du tjänsten?

Caroline Edlund som arbetat i Örebro pastorat sedan 2014 kommer närmast från en administrativ prästtjänst. Hon har forskat och disputerade hösten 2020. Den 1 september blir hon ny församlingsherde i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar! Foto: Ulla-Carin Ekblom

–  Efter sju år med administrativt och utredningsarbete började jag längta tillbaka till församlingsarbete igen. Och under hösten 2020 jobbade jag med en utredning som berörde Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar och under den tiden växte det fram en vilja arbeta här. För övrigt är min man Klas uppväxt mellan Edsberg och Kvistbro, och Tångeråsa blev det naturliga valet av vigselkyrka när vi gifte oss.

3. När får församlingsborna träffa dig?

– Jag startar min tjänst den 1 september. Det vore roligt om vi kunde ha en fysisk gudstjänst på plats i någon av församlingarnas kyrkor – men i dagsläget har vi inte spikat datum. Men det kommer inom kort!

Datumet är nu bestämt för Välkomstgudstjänst. Det blir den 26 september kl.15.00 i Edsbergs kyrka och kl.18.00 i Mosjö kyrka, för mer info klicka här.

4. Vad ser du mest fram emot?

– Att ta del av och få vara en del i det kreativa församlingsarbete som sker. Och såklart att lära känna alla engagerade medarbetare, förtroendevalda och församlingsbor!

Caroline Edlund

Caroline Edlund

Svenska kyrkan i Örebro

Präst, Komminister, Församlingsherde, Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar, Örebro pastorat

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar
Postadress:
 Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar,
Prästgårdsvägen 34
702 33 Örebro 

Här hittar du våra besöksadresser

Telefon: 019-15 45 00 (Informationsservice, öppet mån–tors kl. 9–17, fre kl. 9–16. Lunchstängt kl. 12–13) .

E-post: edsbergs.mosjo-taby.forsamlingar@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar på Facebook

Församlingarnas kyrkor:
Mosjö kyrka
Täby kyrka
Edsbergs kyrka
Hackvads kyrka
Kräcklinge kyrka
Tångeråsa kyrka