Bilden visar två händer, den ena håller i ett päron och den andra i ett äpple.
Foto: Magnus Aronson/IKON

Vilka ska sitta i ditt församlingsråd? Missa inte nomineringsmötet i din församling!

Själva valdagen 19 september är viktig, men flera viktiga val återstår senare i höst. Då beslutas vilka personer som ska sitta i de lokala församlingsråden i Örebro pastorats åtta olika församlingar. Kom till nomineringsmötet i din församling i oktober och tyck till!

En församling är beroende av medlemmarnas engagemang och som medlem i församlingsrådet har man möjlighet att tillsammans med församlingsherden vara med och påverka församlingens arbete och utveckling. Kanske vill du själv engagera dig eller vet en person som du gärna vill se i ditt församlingsråd? Se till att du har koll på datumet för nomineringsmötet i din församling!

Vem kan nominera en kandidat till församlingsrådet?

Du som tillhör Svenska kyrkan, har fyllt 16 år senast på valdagen och bor (är kyrkobokförd) i församlingen kan nominera dig själv eller någon annan till ditt församlingsråd. Så om du bor i Olaus Petri församling och vill nominera en person till församlingsrådet där, går du till Olaus Petris nomineringsmöte. Den du nominerar behöver inte vara kyrkobokförd i församlingen, utan kan bo var som helst inom Örebro pastorat.

Hur nominerar jag?

Genom att komma till nomineringsmötet i din församling. Du fyller i en nomineringsblankett med personuppgifter på dig själv och den du vill nominera och en eventuell motivering. Om personen kandiderat för någon nomineringsgrupp i senaste kyrkovalet, anger du gruppbeteckningen. Den som nomineras behöver vara tillfrågad om detta.

Vem kan kandidera?

Kandidaten ska tillhöra Svenska kyrkan, vara döpt, bo (vara kyrkobokförd) i Örebro pastorat och ha fyllt 18 år senast på valdagen i november. Vill du nominera dig själv kan du bara göra det i den församling där du bor (är kyrkobokförd). Den som är anställd inom pastoratet mer än 20 procent av heltid längre än 5 månader är inte valbar.

Vem väljer?

Kyrkofullmäktiges valberedning utformar förslag till sammansättning av församlingsråden, med utgångspunkt i nomineringsmötenas nomineringar.  

Kyrkofullmäktige ledamöter kan sedan på mötet föreslå ytterligare kandidater, annan sammansättning eller dylikt än det presenterade förslaget, och går sedan till beslut och tillsätter ledamöter och ersättare för mandateperioden.

Tillsättningen sker vid kyrkofullmäktiges sammanträde den 18 november. Församlingsrådens mandatperiod är fyra år.

Vad gör en församling?

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, samt utöva diakoni och mission med syftet att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.

Höstens nomineringsmöten till de olika församlingsråden i Örebro pastorat

  • Almby församling: Söndagen den 17 oktober 2021 kl. 11.45 i Almby församlingshem, Almbyvägen 4 (efter gudstjänsten som startar kl. 10).
  • Adolfsbergs församling: Söndagen den 10 oktober 2021 kl. 11.00 i Adolfsbergs kyrka, Glomman 127 (efter gudstjänsten som startar kl. 10).
  • Edsbergs församling: Söndagen den 3 oktober 2021 kl. 17.00 i Edsbergs församlingshem (efter gudstjänsten som startar kl. 15).
  • Längbro församling: Söndagen den 10 oktober 2021 kl. 11.00 i Längbro församlingshem, Församlingsvägen 4 (efter gudstjänsten som startar kl. 10). Mer information kommer.
  • Mikaels församling: Söndagen den 10 oktober 2021 kl. 12.00 i församlingssalen i S:t Mikaels kyrka, Hjärstavägen 33.
  • Mosjö-Täby församling: Söndagen den 24 oktober 2021 kl. 16.30 i Mosjö församlingshem.
  • Nikolai församling: Söndagen den 3 oktober 2021 kl. 12.30 i Nikolai Prästgård, Nikolaigatan 8 (efter gudstjänsten som startar kl. 11).
  • Olaus Petri församling: Söndagen den 24 oktober 2021 kl. 11.45 i Olaus Petri församlingshem, Sofiagatan 2B (efter gudstjänsten som startar kl. 10).