Ett brandgult eklöv.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Församlingsmöte i Edsberg

Nyhet Publicerad Ändrad

Välkommen till öppet församlingsmöte om Edsbergs församlings fastigheter. Edsbergs församlingshem onsdagen den 4 oktober kl 19.00.

På mötet får du information om den nya lokalförsörjningsplanen och möjlighet att ställa frågor. Lokalförsörjningsplanens åtgärdsförslag berör i första hand Hackvads kyrka och Tångeråsa kyrka som föreslås att bli säsongskyrkor under maj - september, med möjlighet till öppet vid storhelger. Dop, vigsel och begravning kan dock ske i kyrkorna året runt.

Svenska kyrkans byggnader kartläggs i lokalförsöjrningsplan, läs på webben.

Ingen anmälan krävs!

Välkommen!

Svenska kyrkans byggnader kartläggs i lokalförsörjningsplan

Hur används lokalerna som Svenska kyrkan Örebro pastorat har? Vilka kommer vi behöva de kommande tio åren? Det är frågor som den nya lokalförsörjningsplanen ska svara på. Beslut om planen fattas av kyrkofullmäktige i maj 2024.

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsberg och Mosjö-Täby är två församlingar i sydvästra delarna av Örebro pastorat. Här finns levande landsbygd, medeltida kyrkor och engagerade församlingsbor som ger plats för gudsmöten i vardag och fest. Välkommen in!

  • Caroline Edlund

    Caroline Edlund

    Svenska kyrkan i Örebro

    Präst, Komminister, Församlingsherde, Enheten för utvecklingsstöd, Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar, Örebro pastorat

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar
Postadress:
 Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar,
Prästgårdsvägen 34
702 33 Örebro 

Här hittar du våra besöksadresser

Telefon: 019-15 45 00 (Informationsservice, öppet mån–fre kl. 9–16. Lunchstängt kl. 12–13) . För avvikande öppetttider se här

E-post: edsbergs.mosjo-taby.forsamlingar@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar på Facebook

Församlingarnas kyrkor:
Mosjö kyrka
Täby kyrka
Edsbergs kyrka
Hackvads kyrka
Kräcklinge kyrka
Tångeråsa kyrka