Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Föreläsningar och kurser i Nikolai

Föreläsningar, samtal och studiegrupper i Nikolai församling. Välkommen att dela erfarenheter tillsammans med andra!

Vill du veta mer?

Marie-Anne Gustafson

Marie-Anne Gustafson

Svenska kyrkan i Örebro

Präst, Nikolai församling, Örebro pastorat

Nikolai församling

Nikolai församling
Adress:
Nikolaigatan 8
702 10 Örebro

Telefon: 019-15 45 00 
(informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16) 
E-post: orebronikolai.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Nikolai församling

Till Nikolai församling på Facebook

Församlingens kyrka:
S:t Nicolai kyrka