Mitt på en rödfärgad äng står ett stort träd fullt av röda blommor. Trädets krona är hjärtformad.
Foto: Pixabay

Förändrad verksamhet i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Krisledningsgruppen i Örebro pastorat har beslutat att ställa in den verksamhet vars deltagare framför allt finns inom gruppen 70+. Samtidigt fortsätter vi att erbjuda verksamhet för våra barn och unga tills vidare. Läs mer om hur vi resonerar.

inställd verksamhet för personer 70+

Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt, bl.a. i offentliga lokaler. Därför har Svenska kyrkan i Örebros krisledningsgrupp beslutat att Örebro pastorat ställer in verksamhet vars deltagare framför allt finns inom gruppen 70+.

De grupper som ställs in i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar är:

  • Eftermiddagspuben Mosjö
  • Vuxenkören Dal Segno Edsberg
  • Syföreningen i Edsberg

Det här gäller tills vidare, vi kan komma att tvingas fatta andra beslut.
Vi håller informationen uppdaterad.

barnVERKSAMHET

Barnverksamheten i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar har delvis pågått under våren och vi har startat upp så säkert som möjligt utifrån restriktionerna nu i början av hösten. Ingen vet hur det kommer att utveckla sig men råden och rekommendationerna för att hindra smittspridning gäller fortsättningsvis. Utifrån det gör vi vårt bästa för att hitta lösningar för de olika verksamheterna. Vi tvättar händerna och det är mycket viktigt att stanna hemma om man känner sig sjuk.

 

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar
Postadress:
 Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar,
Prästgårdsvägen 34
702 33 Örebro 

Här hittar du våra besöksadresser

Telefon: 019-15 45 00 (Informationsservice, öppet mån–tors kl. 9–17, fre kl. 9–16. Lunchstängt kl. 12–13) .

E-post: edsbergs.mosjo-taby.forsamlingar@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar på Facebook

Församlingarnas kyrkor:
Mosjö kyrka
Täby kyrka
Edsbergs kyrka
Hackvads kyrka
Kräcklinge kyrka
Tångeråsa kyrka