Meny

Förändrad verksamhet i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Krisledningsgruppen i Örebro pastorat har beslutat att ställa in den verksamhet vars deltagare framför allt finns inom gruppen 70+. Samtidigt fortsätter vi att erbjuda verksamhet för våra barn och unga tills vidare. Läs mer om grupperna och om hur vi resonerar.

inställd verksamhet för personer 70+

Folkhälsomyndigheten har under vecka 12 skärpt uppmaningarna att personer över 70 år bör begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt de kommande veckorna, bl.a. i offentliga lokaler.

Därför har Svenska kyrkan i Örebros krisledningsgrupp beslutat att Örebro pastorat ställer in verksamhet vars deltagare framför allt finns inom gruppen 70+.

De grupper som ställs in i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar är:

  • Eftermiddagspuben – ”Puben”
  • Vuxenkören Dal Segno
  • Musikprojektet – ”Musikkafé i Täby”  22/3
  • Syföreningen i Edsberg

Det här gäller tills vidare, vi kan komma att tvingas fatta andra beslut.
Vi håller informationen uppdaterad.

oförändrad barn- och ungdomsVERKSAMHET

Barnverksamheten i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar har i nuläget öppet som vanligt. Gruppstorlek och antal besökande har under den senaste veckan självreglerats med anledning av att alla som är förkylda, eller på annat sätt känner sig minsta sjuka, då håller sig hemma enligt rådande rekommendationer. 

Vi som församling ser värdet av att i nuläget ändå inte ställa in utan ställa om, hålla öppet och finnas där för de som är unga och friska och inte hör till någon riskgrupp. I dessa tider av oro känns det extra viktigt att som kyrka och församling vara tillgänglig på det sätt vi kan.

De grupper som fortsätter som vanligt i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar är:

  • Öppen Förskola i Edsberg, Täby och Mosjö
  • Songstars
  • Hela huset gungar
  • After school
  • Taket lyfter

Det här gäller vår barn- och ungdomsverksamhet tills vidare, vi kan komma att tvingas fatta andra beslut. Vi håller informationen uppdaterad.

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar
Postadress:
 Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar,
Prästgårdsvägen 34
702 33 Örebro 

Här hittar du våra besöksadresser

Telefon: 019-15 45 00 (Informationsservice, öppet mån–tors kl. 9–17, fre kl. 9–16. Lunchstängt kl. 12–13) .

E-post: edsbergs.mosjo-taby.forsamlingar@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar på Facebook

Församlingarnas kyrkor:
Mosjö kyrka
Täby kyrka
Edsbergs kyrka
Hackvads kyrka
Kräcklinge kyrka
Tångeråsa kyrka