Foto: Ulla-Carin Ekblom

Trenden håller i sig: Fler vill konfirmera sig i Örebro

2012 konfirmerades 146 konfirmander i Svenska kyrkan Örebro pastorat. 2019, sju år senare, var det 230 och trenden ser ut att hålla i sig 2020. Bakom ökningen står konfirmand- och ungdomssatsningen ”Inte som du tror”.

Intresset för konfirmation har vänt. Fler ungdomar konfirmerar sig i Örebro pastorat och många väljer dessutom att stanna kvar som ungdomsledare i Svenska kyrkan.

– Med satsningen ”Inte som du tror” har vi blivit bättre på att beskriva vad konfirmation är idag, och många nöjda ungdomar gör i sin tur att fler vågar testa. Det ger ringar på vattnet, säger församlingspedagogen Therese Blixt.

För ungdomarna blir konfatiden en speciell period i livet med nya kompisar, träffar, läger och viktiga samtal om livet, rättvisa, tro, solidaritet och empati – helt enkelt vad det är att vara människa. 

– Jag brukar säga att konfirmanderna får nycklar att ha med sig genom livet. Ungdomarna själva beskriver konfan som kravlös på det sättet att man får vara den man är, man behöver inte prestera eller göra sig till. Och många hittar vänner för livet.

Född 2006? Tretton nya grupper startar i höst!

Therese Blixt 2014
”Med satsningen 'Inte som du tror' har vi blivit bättre på att beskriva vad konfirmation är idag”, säger pedagogen Therese Blixt. Foto: Ulla-Carin Ekblom

För ungdomar som ska börja åttan i höst finns massor av valmöjligheter. En nyhet i år är exempelvis sportfiskekonfa, där träffarna handlar om livet, tron – och fiske. I maj bär det av på fiskeresa till en hemlig sjö.

– Det finns något för alla: Vi har grupper med olika teman som ses på olika dagar och du kan kombinera konfirmationen med ett intresse, som musik, gaming eller sport. För vissa passar det bättre att ha ett långt sommarläger, andra vill ses mer regelbundet under året, säger Therese Blixt.

Alla konfagrupper är kostnadsfria. Alla åker på läger och några åker även iväg på längre resor. På webben finns alla grupper, deras upplägg och planering – och där anmäler du dig. Det är bra att vara ute i god tid, för många av grupperna är väldigt populära.

Ökningen i siffror

2012 blev 12,3 % av alla 15-åringar som bor i Örebro pastorat konfirmerade (26,7 % om man enbart studerar gruppen medlemmar). Då valde 146 ungdomar att konfirmera sig hos Örebro pastorat.

2019 blev i stället 15,1 % av alla 15-åringar som bor i Örebro pastorat konfirmerade (36,7 % om man enbart studerar gruppen medlemmar) – 230 ungdomar* valde att konfirmera sig hos Örebro pastorat.

* I sommarnumret av ”Örebro – Mitt i livet” som utkom 12 juni 2020 uppgavs den preliminära siffran 226, den ska i stället vara 230

För mer information, vänligen kontakta:

  • Therese Blixt, pedagog, telefon 019-15 46 43
  • Cecilia Andersson, kommunikatör, telefon 019-15 45 02
  • Jenny Holmberg, kommunikationsstrateg, telefon 019-15 45 21

Inte som du tror

För sju år sedan arrangerade Svenska kyrkan i Örebro den första ”Inte som du tror”-festen och drog samtidigt igång en stor satsning på ungdomar och konfirmation. Det blev väldigt uppskattat bland ungdomarna. För de ungdomar som ska börja i åttan är festen en möjlighet att komma och kolla läget. Hemma sitter kanske mamma eller pappa med sina bilder av konfirmation som inte alltid stämmer med hur det ser ut idag. Festen går vanligtvis av stapeln i maj, men i år kan vi inte ha någon fest. Istället bjuder vi in till en VIP-kväll på Filmstaden i Örebro måndagen den 31 augusti. Inbjudan skickades i slutet av vecka 33 och går både till dig som varit konfirmand 2019–2020 och till dig som ska börja åttan i höst och bor i någon av våra församlingar. Är du 06:a och det minsta nyfiken på vad konfa är och kan vara, är den här kvällen ett bra tillfälle att komma och kolla läget. 

Konfirmandökningen i Örebro i siffror

  • Under 2012 blev 146 ungdomar konfirmerade genom att delta i någon av konfirmandgrupperna inom Örebro pastorat. År 2013 startade satsningen "Inte som du tror" och det året konfirmerades 165 ungdomar.
  • 2014 var det 182, 2015 steg siffran till 190. Under 2018 blev 216 ungdomar konfirmerade i någon av pastoratets åtta församlingar.
  • 2012 blev 12,3 % av alla 15-åringar som bor i Örebro pastorat konfirmerade (26,7 % om man enbart studerar gruppen medlemmar). 
  • 2016 blev 16,3 % av alla 15-åringar som bor i Örebro pastorat konfirmerade (33,5 % om man enbart studerar gruppen medlemmar).
  • 2018 blev 14,8 % av alla 15-åringar som bor i Örebro pastorat konfirmerade (34,3 % om man enbart studerar gruppen medlemmar).
  • 2019 blev 15,1 % av alla 15-åringar som bor i Örebro pastorat konfirmerade (36,7 % om man enbart studerar gruppen medlemmar).