Foto: Kristina Johansson/IKON

"Fikastunden" i Mosjö församlingshem

Onsdagar, jämna veckor kl.14.00-16.00

”Fikastunden” i Mosjö församlingshem

Vi träffas en stund i Mosjö församlingshem för gemenskap och fika.

Onsdagar, jämna veckor kl.14.00-16.00

22 september

6 oktober

20 oktober

3 november

17 november

1 december

15 december

Fika till självkostnadspris. Ta med dig en vän och kom!

Varmt välkommmen!