Foto: U Sövig

Fastetiden i Mikaels församling

Fastetiden är en möjlighet för eftertanke och att hitta fokus. Kanske vill du följa Strängnäs stifts fastekalender?

Ingrid Gustafsson, Karin Helmker och Helena Björk är engagerade i Internationella gruppen i Mikaels församling.

Här presenterar dom några tips som man kan göra utifrån fastekalendern från Strängnäs stift.

Nästa film publiceras den 8 mars.

Vill du veta mer om Internationella gruppen i Mikaels församling
kontakta Helena Björk:
helena.bjork@svenskakyrkan.se

 

Fastekalendern från Strängnäs stift 2021

Mikaels församling

Mikaels församling
Adress:
S:t Mikaels kyrka
Hjärstavägen 33
703 58 Örebro
mikaels.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Mikaels församling

Till Mikaels församling på Facebook

För bokningar och frågor ring:

Informationsservice: 019-15 45 00
(öppet mån–tors kl. 9–17, fre kl. 9–16. Lunchstängt kl. 12–13).

För kontakt med Mikaels församlingsexpedition ring:
Ulrika Sövig, 019-15 47 47
Anne-Marie Östberg, 019-15 47 42

Församlingens kyrka:
S:t Mikaels kyrka
är öppen för enskild andakt och möjlighet att tända ljus:
Söndag, måndag, tisdag och torsdag kl 10.00–12.00. Dessa tider är även kyrkan bemannad med präst eller diakon.