FASTEKALENDER 2021

Vill du ha något att göra varje dag? Nu börjar fastan, tid för eftertanke och bön, och tid att växa i tron. Här hittar du Strängnäs stifts fastekalender! Följ med dag för dag.

Fastekalendern från Strängnäs stift 2021

Längbro Församling

Längbro församling
Adress:
Församlingsvägen 4,
703 48 Örebro
Telefon: 019-15 45 00
(informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)
E-post: langbro.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Längbro församling

Till Längbro församling på Facebook

Församlingens kyrkor:
Längbro kyrka
Ekers kyrka