Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Erbjudande om gravskötsel

I månadskiftet januari-februari 2019 kommer fakturor med erbjudande om gravskötsel och ev. plantering mm att skickas ut. Faktura skickas till den som under 2018 anlitat kyrkogårdsförvaltningen eller nyligen gjort en beställning.

Fakturan är ett erbjudande och avser förskottsbetalning. Betalning av fakturan garanterar fortsatt skötsel under 2019. Önskas ingen fortsatt skötsel behöver fakturan inte betalas, tänk då på att den som är gravrättsinnhavare är skyldig att se till så att gravplatsen inte blir ovårdad.

Ev. ändrigar eller frågor hänvisas till kyrkogårdsförvaltningens expedition på tel 019-154560

Här finns information om de tjänster som erbjuds

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen
Adress:
Storgatan 27A,  703 63, Örebro
Öppettider:
Mån-Fre kl. 9-12 och 13.00-14.30
Telefon: 019-15 45 60, övriga tider hänvisas till informationsservice, telefon 019-15 45 00
Fax: 019-15 45 70
E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Krematoriet, Mäster Olofs kapell, Befrielsens kapell, Hoppets kapell och Stillhetens kapell
Adress: Kyrkogårdsvägen 4
703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 80

Kyrkogårdschef
Per Gustafsson, 019-15 45 68

Arbetsledare
Maria Gustavsson, 019-15 45 65 
Ingrid Björklund, 019-15 45 71

Kontaktpersoner för kyrkogårdar i Edsbergs församling
Marit Mikaelsson, 0585-82193
Linda Nilsson, 0585-82186