Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Hurra – vi är nominerade till årets energipris

På Örebrogalan delas priser ut till människor, företag och organisationer som har lyckats extra bra inom områden som näringsliv, kultur och miljö. Inför årets gala har kyrkogårdsförvaltningen i Örebro pastorat nominerats till Örebrogalans energipris.

– Fantastiskt roligt, vi är väldigt stolta, säger kyrkogårdschef Per Gustafsson. Vi har ju precis dragit igång en stor renovering av krematoriet med målet att sänka vårt klimatavtryck ytterligare. En renovering innebär alltid en del stök – då känns det extra bra med den här typen av uppmuntran.

I Örebrogalans nominering står:

”Örebro pastorat har tagit stora steg mot en klimatsmart energianvändning. Flera solcellsanläggningar har monterats och fossilfritt bränsle används både till fordonsparken och till krematoriet. Nu tillvaratas även restvärmen från rökgasåtervinningen som sedan omvandlas till förnybar fjärrvärme”.

Örebro pastorats kyrkogårdsförvaltning är en av tre nominerade i kategorin. De övriga två är Vibytorps plantskola Svenska skogplantor samt Fastighetsnätverket Örebro.

Örebro pastorat har tagit stora steg mot en klimatsmart energianvändning.

Ur nomineringen

Lyfta fram positiva förebilder

Under Örebrogalan den 11 mars 2020 delas totalt femton priser ut till människor, företag och organisationer som har lyckats extra bra inom exempelvis näringsliv, kultur, miljö, idrott och andra områden i samhället. Syftet är att lyfta fram positiva förebilder som lyckats med det omöjliga, betytt mycket för andra, bidragit till kommunens utveckling och marknadsfört Örebro på ett positivt sätt.

Om årets energipris

Årets energipris ges till en organisation som aktivt driver sina energifrågor och värderar dem högt. Företaget kan genom medvetna energival ha uppnått en betydande energieffektivisering, bidragit till övergripande klimatbesparingar, skapat ny innovation eller aktivt förmedlat hållbara energilösningar.

Just nu: vi moderniserar krematoriet på Norra kyrkogården

Den solenergianläggning som vi har installerat på Norra kyrkogården i Örebro består av 420 kvm solceller – under 2018 producerade den 80 000 kilowattimmar. Och i januari 2020 startade en stor renovering av krematoriet på Norra kyrkogården, med syfte att minska vår miljöpåverkan. Läs gärna mer om renoveringen på webben!