Någon går på en golvdekal med texten Visa hänsyn, håll avstånd.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Kyrkan fortsätter – använder både avstånd och vaccinationsbevis

Svenska kyrkan i Örebro fortsätter med både gudstjänster, dop och begravningar. Anvisade sittplatser, tillräckligt avstånd och ibland även vaccinationsbevis blir det som gäller. "Kyrkan är alltid öppen, oavsett om det är pandemi eller inte", säger kyrkoherde Anders Lennartsson.

Genom att följa Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter är målsättningen att kunna fortsätta med de ordinarie gudstjänsterna och samlingarna i så stor utsträckning som möjligt. Det gäller även för dop, vigslar och begravningar.

– Vi håller öppet och vill självklart möta våra besökare som vi brukar. Samtidigt ser vi hur smittspridningen är kraftig just nu och då vill vi i Svenska kyrkan göra vad vi kan för att motverka den utvecklingen, säger kyrkoherde Anders Lennartsson.

Sittplats och vaccinationsbevis

Det innebär att Svenska kyrkan från och med den 12 januari kommer att anvisa en stå- eller sittplats för besökarna så att det blir tillräckligt avstånd mellan olika sällskap. Dessutom kommer vaccinationsbevis alltid att användas när det samlas över 50 personer, men i vissa fall kommer beviset att kontrolleras redan från och med att 20 personer deltar.

– Våra besökare ska känna en trygghet i att få en anvisad plats och kunna hålla avstånd, och då kunna delta i de gudstjänster vi har. Vi har också sett att det fungerat bra med vaccinationsbevis sedan vi började använda det. Både besökare och medarbetare är vana, säger Anders Lennartsson.

Foto: Ulla-Carin Ekblom

Olika kyrkor och kapell är olika stora, och det går inte att säga en exakt siffra för hur många som kan anvisas en plats vid varje specifik samling. Det beror i mycket på om det är mindre eller större sällskap som deltar.

Fortsätter för barn och unga

Verksamhet för barn och unga, upp till 18 år, kommer i så hög grad som möjligt att fortsätta precis som nu. Däremot kommer det inte att bli några läger med övernattningar under januari.

Verksamhet där vuxna deltar, som körer men även öppen förskola, påverkas mer. Det är upp till varje enskild församling att bestämma hur. Det kan innebära att körstarter skjuts fram till senare i vår, eller att samlingar får ett förändrat utförande. Om det passar att vara utomhus är det en möjlighet för att kunna fortsätta.

Viktigt möta för samtal

– När det gäller sorgegrupper, själavård, samtal och bikt är det viktigt att det kan fortsätta, och då på ett smittsäkert sätt. Vi vet sedan tidigare att många mått extra dåligt under pandemin, och dem vill vi möta, säger Anders Lennartsson.

När det gäller personal inom kyrkan kommer de som kan att arbeta hemifrån. Samtidigt behövs människor på plats för att verksamhet ska kunna bedrivas.

– Kyrkan är alltid öppen. Vi fortsätter med gudstjänster, samtal, dop och begravningar.

Avstånd och vaccinationsbevis hos Svenska kyrkan i Örebro

Ledningen för Svenska kyrkan Örebro pastorat har beslutat, utifrån Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter och regeringens beslut, att räkna besökare, beräkna avstånd mellan sällskap samt använda vaccinationsbevis.

  • Under 20 personer. Vi räknar antalet besökare från första person, och anvisar stå- och sittplats. Maximalt åtta personer får ingå i samma sällskap. Det ska vara minst en meters avstånd mellan sällskapen.
  • Mellan 20 och 50 personer. Vi räknar antalet besökare och anvisar stå- och sittplats. Maximalt åtta personer får ingå i samma sällskap. Det ska vara minst en meters avstånd mellan sällskapen. Möjlighet att använda vaccinationsbevis finns.
  • Över 50 personer. Vi räknar antalet besökare och anvisar stå- och sittplats. Maximalt åtta personer får ingå i samma sällskap. Det ska vara minst en meters avstånd mellan sällskapen. Förutom detta kommer även vaccinationsbevis behövas, tillsammans med giltig legitimation. Dessa uppgifter sparas inte efter att de har kontrollerats vid entrén. Saknas vaccinationsbevis och/eller legitimation, kan insläpp inte ske.
  • Dop, vigsel och begravning. Vid de kyrkliga handlingar som samlar upp till 20 personer gäller anvisad sittplats. Om det väntas mellan 20 och 50 besökare, gäller anvisad plats med avstånd mellan sällskapen, och även möjlighet att använda vaccinationsbevis. Om det väntas fler än 50 besökare gäller anvisad plats med avstånd mellan sällskapen och användning av vaccinationsbevis.
  • Uthyrning. Deltagartaket för privata sammankomster i hyrd lokal sänks till 20 personer, med undantag för minnesstund i samband med begravning. Då får fortfarande upp till 50 personer vara med.
  • Lokalens storlek och antal personer i varje sällskap styr hur många personer som har möjlighet att få delta vid de olika samlingarna.
  • Kolla kalendern eller fråga. Vilka sammankomster/gudstjänster som kräver vaccinationsbevis kommer att kommuniceras på vår webb (bland annat i kalendern), via församlingarnas kanaler och Informationsservice.
  • Så skaffar du vaccinationsbevis. Du hämtar ditt vaccinationsbevis på E-hälsomyndighetens hemsida Covidbevis. Där får du logga in med din e-legitimation och kan sedan ladda ner ditt vaccinationsbevis.
    Om du inte har e-legitimation eller saknar folkbokföringsadress behöver du skriva ut en blankett, fylla i den och skicka den till e-hälsomyndigheten via post. Tänk på att handläggningstiden är lång.