Någon tänder ljus i en svart ljusbärare.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Efter cyberangreppet: Nu tänder Svenska kyrkan 130 ljus för de medlemmar som begravts sedan första advent

Nyhet Publicerad

Under februari kommer Svenska kyrkan i Örebro be och tända ljus för de 130 medlemmar som begravts de senaste två månaderna. Det kallas tacksägelse och brukar i vanliga fall alltid ske söndagen efter begravningen. På grund av att cyberangreppet påverkat våra system gör vi nu en uppsamling, så att alla namn verkligen blir upplästa.

Nu börjar de flesta system fungerar som de ska efter det cyberangrepp som drabbade Svenska kyrkan i hela Sverige i november 2023. Det har tagit tid och varit ett omfattande arbete.

– Vi är så tacksamma över det tålamod och den förståelse vi mött under den här tiden. Vi är också så glada över att så många människor, precis som vanligt, deltagit i gudstjänster, konserter och andra samlingar under den här perioden. Kyrkan finns där hela tiden, det har cyberangreppet inte kunnat påverka, säger Anders Lennartsson, kyrkoherde för Svenska kyrkan i Örebro.

Bön, ljus och klockor

När allt fungerar ”som vanligt” hålls alltid något som heter tacksägelse söndagen efter en medlems begravning. Det sker i en vanlig gudstjänst och innebär att namnet på den som begravts läses upp, oftast i samband med en bön, det tänds ett ljus och kyrkklockorna ringer.

Foto: Ulla-Carin Ekblom

Denna tacksägelse sker i en kyrka i den församling där den avlidne tillhört. Anhöriga får inbjudan till gudstjänsten, och är varmt välkomna, men behöver inte tacka ja eller nej till att komma. Tacksägelsen sker oavsett om någon anhörig är där eller inte. Om man önskar kan tacksägelsen även ske där begravningen hölls.

130 personer

Sedan cyberangreppet har Svenska kyrkan i Örebro inte haft full tillgång till alla system, vilket påverkat möjligheten att hålla tacksägelser.

När nu alla system fungerar igen genomförs en uppsamling, så att alla medlemmar som begravts under de senaste två månaderna med säkerhet får sitt namn uppläst. Det handlar om ungefär 130 personer.

– Vi vill helt enkelt se till att vi får möjlighet att läsa upp alla namn, be en bön, tända ett ljud och uttrycka tacksamhet över just den personens liv, säger Anders Lennartsson.

Kontakt för frågor

Har du frågor kring när tacksägelse kommer att hållas för en speciell person, är du välkommen att kontakta informationsservice. Telefonnummer 019-15 45 00. Öppettider vardagar 9-12 och 13-16.

Uppsamlande Tacksägelse kommer att ske vid följande gudstjänster i Svenska kyrkan Örebro pastorat:

Söndagen den 4 februari

10.00 Mässa i Adolfsbergs kyrka.

10.00 Högmässa i Almby kyrka.

10.00 Högmässa i Längbro kyrka.

10.00 Högmässa i Olaus Petri kyrka.

11.00 Mässa i S:t Nicolai kyrka.

Söndagen den 11 februari

10.00 Gudstjänst i S:t Mikaels kyrka.

18.00 Mässa i Kräcklinge kyrka.

Söndagen den 18 februari

10.00 Högmässa i S:t Mikaels kyrka.

18.00 Mosjömässa i Mosjö kyrka.