Dop i coronatider

Du som planerar ett dop har säkert många frågor med tanke på coronaviruset/covid-19. Hör av dig till oss – vi hjälper dig att planera och anpassa dopgudstjänsten så att den kan ske på ett ansvarsfullt sätt. Läs mer här i nyheten!

På grund av coronaviruset befinner vi oss, liksom resten av världen, i en speciell situation. För att förhindra smittspridning behöver vi anpassa dopgudstjänsten. Svenska kyrkan hjälper dig att utforma ett dop som både är fint och meningsfullt och som kan genomföras på ett ansvarsfullt sätt.

REGLER I KYRKANS LOKALER

Svenska kyrkan följer regler och rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Gränserna för hur många som får samlas gäller också i kyrkans lokaler, precis som i övriga samhället. Gudstjänsterna blir mindre och de som deltar bör inte tillhöra riskgrupperna eller ha symtom på sjukdom. Ibland sänds gudstjänsterna även på webben.

Dopet behöver inte ställas in eller skjutas upp 

Rekommendationerna betyder inte att du måste ställa in eller skjuta fram dopet. Istället kan du hålla det enkelt och med ett fåtal deltagare. Det är möjligt att genomföra dopet med bara prästen, barnet och föräldrarna närvarande. Eller bara prästen och personen som ska döpas, om det gäller unga eller vuxna. Du kan också välja att ha dopet någon annanstans än i kyrkan, till exempel utomhus eller hemma. Svenska kyrkan hjälper dig att hitta formerna för hur vi kan göra i den speciella situation som råder.

Bjud in gäster till ett livesänt eller filmat dop

Här finns naturligtvis avvägningar att göra, inte minst när det gäller integritet. Men de tekniska möjligheterna finns ju för att delta i ett dop på distans, om någon av de närvarande filmar och delar filmen med andra närstående på ett ansvarsfullt sätt. Svenska kyrkans personal har inte möjlighet att hantera filmning/livesändning.

Festen längre fram

Om du har planerat för en större fest efter dopgudstjänsten, så behöver du överväga att hålla den längre fram, i stället för att ställa in den.

Vi hjälper dig att hitta alternativ

Om du planerar för ett dop, boka det direkt här på webben. Ring vår Informationsservice om du vill prata med oss före din bokning och få hjälp att anpassa dina planer efter de regler och rekommendationer som gäller. 
Boka dop direkt här via webben eller ring vår Informationsservice.

Bakgrund

Biskopsmötet samlar Svenska kyrkans alla biskopar med ärkebiskopen som ordförande. Biskoparna tar beslut i teologiska och ekumeniska frågor och skriver biskopsbrev som pekar ut riktningen i aktuella ämnen. Den 4 april 2020 hölls ett digitalt biskopsmöte om gemensamma råd angående dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster med anledning av Coronapandemin. Du kan ladda ner biskoparnas råd vid vid dop, vigsel och begravning i sin helhet som pdf här.