Björn Helgesson leder digitalt lunchsamtal
Foto: Louis Hansel / Ulla-Carin Ekblom

Digitala lunchsamtal med prästen Björn Helgesson: ”Samtal utifrån brännande frågor”

Det är gott att få samtala. När många av våra vanliga mötesplatser är stängda får vi finna nya. Nu bjuder prästen Björn Helgesson in till digitalt lunchsamtal med samtal utifrån de mest brännande frågorna i vår stad för dagen. Premiären var tisdagen den 17 november.

Plats: Digitalt mötesrum på Zoom 
Tid: Tisdagar klockan 12.00–12.40 följande datum: 24/11, 1/12, 8/12, 15/12, 22/12, 29/12, 5/1, 12/1, 19/1 och 26/1.
Mer info: Björn Helgesson, e-post bjorn.helgesson@svenskakyrkan.se eller telefon 019-15 46 86.
Anslut till lunchsamtalet: Skicka e-post till Björn Helgesson på bjorn.helgesson@svenskakyrkan.se så får du länk och kan klicka dig in i lunchsamtalets digitala mötesrum.

Vid anmälan hanteras dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i Svenska kyrkan Örebro pastorat på svenskakyrkan.se/orebro/gdpr

”Samtal kring livets centrala frågor”

Min erfarenhet är att det alltid blir goda samtal när vi träffas ansikte mot ansikte på det här sättet.

Björn Helgesson

– Pandemin innebär fysisk distansering och social isolering. När vi tvingats stänga församlingens vanliga mötesplatser får vi hitta nya, säger Björn Helgesson, präst i Olaus Petri kyrka som menar att digitala mötesplatser både bjuder in och kan stänga ute människor:

– Ett digitalt liv öppnar för en bredare arena: Steget att vara med i ett nytt sammanhang, att delta i kyrkans verksamhet, kanske blir mindre för vissa. Samtidigt stänger våra digitala rum ute den som inte har tillgång till tekniken, det är absolut ett problem.

HUR GÅR LUNCHSAMTALET TILL?

– Jag leder samtalet utifrån dagsaktuella rubriker och nyhetshändelser i lokala medier. Vi pratar om livets centrala frågor. Det är fritt fram att äta lunch framför skärmen, jag kommer själv att äta en medhavd matlåda.

”Ett gott samtal”. Det är det deltagarna i lunchsamtalet kan förvänta sig, vågar Björn Helgesson lova.

– Ja, min erfarenhet är att det alltid blir goda samtal när vi träffas ansikte mot ansikte på det här sättet. Mötet med nya människor som kanske inte tänker likadant som en själv, det är det människor brukar beskriva är den största behållningen i sådana här satsningar.

Med anledning av coronaviruset: Detta gäller just nu

Björn Helgesson

Björn Helgesson

Svenska kyrkan i Örebro

Präst, Örebro pastorat, Olaus Petri församling

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpeditionen

Olaus Petri kyrkogata 4,
703 64 Örebro

E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A-D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00.

 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

 

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre 10.00-15.00, tors 10.00-18.00 Samt under helgerna i samband med gudstjänst

Högmässa: söndag 10.00
Mässa: onsdag 7.30, torsdag 18.00
Morgonbön: vardagar utom onsdag 8.00

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 24.000 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan.

 

Läs mer om Olaus Petri församling