Foto: Ulla-Carin Ekblom

Digitalt har lockat nya tittare – Svenska kyrkan fortsätter 2022

Svenska kyrkan i Örebro fortsätter med digitala gudstjänster 2022 – oavsett vad som sker när det gäller pandemin. De gudstjänster som sänts under 2021 har varit uppskattade och inneburit många nya tittare.

– Pandemin visade på ett behov av att kunna följa gudstjänster och andakter från det lokala sammanhanget även när man inte hade möjlighet att delta på plats, säger Erik Lindstrand, teologisk utredare.
Nu har Svenska kyrkan i Örebro bestämt att sända en ny gudstjänst på kyrkans Youtube-kanal varje lördag fram till i höst. Sedan sker en utvärdering och beslut om eventuell fortsättning.
– Vi kommer att göra det här oavsett om pandemiläget blir bättre eller sämre, säger Erik Lindstrand.

Församlingar turas om

Erik Lindstrand Foto: Ulla-Carin Ekblom

För att visa på bredden i Örebro pastorat kommer de åtta församlingarna som ingår att turas om, och ansvara för en månad i taget. På så vis kan alla följa en lokal gudstjänst från Örebro varje helg.
– Utmaningen är att skapa kontakt med tittarna. Det är alltid en avvägning hur många olika bilder och musikstycken som ska vara med för att det ska kännas levande och närvarande, säger Cathryn Ekeberg. 
Hon är administratör i Längbro församling och en av personerna som filmat och redigerat gudstjänster under året som gått. Församlingen har märkt att de som i vanliga fall kommer till gudstjänsterna uppskattar att det finns ett alternativ när man inte har möjlighet att ta sig till kyrkan.

Nya följare som tittar

Församlingen har även märkt att tittarna gillar den variation som de digitala sändningarna erbjuder.
– Vi har också fått många nya följare tack vare de digitala gudstjänsterna, säger Cathryn Ekeberg.
Först ut i Örebro pastorat är Längbro församling, som börjar sända digitala gudstjänster lördagen den 8 januari 2022 klockan 18.00. Medverkar i den gör Maria Nätterlund, präst, Charlotta Hansdotter, diakon, och Carina Sandström, kantor. 
Gudstjänsterna, eller Helgmålsbönerna som de också kan kallas, är cirka tio minuter långa, och innehåller tal, bön och musik. De kommer att finnas tillgängliga att se från klockan 18.00 varje lördag. Du hittar dem på Svenska kyrkan Örebros Youtube-kanal: 
https://www.youtube.com/svkorebro
Sök på ”Gudstjänst”