Foto: Berne media

Digitala adventssamtal runt bok av Erik Varden: "Allt som är värt att minnas"

Det är gott att få samtala. När många av våra vanliga mötesplatser är stängda får vi finna nya. Prästen Björn Helgesson inbjuder till fem digitala samtal via Zoom, onsdagar kl. 16.00.

Allt som är värt att minnas

Plats: Digitalt mötesrum på Zoom
Tid: 5 onsdagar kl. 16.00. Start 25/11, välj när du vill vara med.
Anslut till lunchsamtalet: Skicka e-post till Björn Helgesson på bjorn.helgesson@svenskakyrkan.se så får du länk och kan klicka dig in i lunchsamtalets digitala mötesrum.​​

Digitala adventssamtal kring minnets plats i kristen tro.

Trondheims katolska biskop, norrmannen Erik Varden har gett oss en god bok att läsa under adventsfastan, Allt som är värt att minnas (Silentium förlag 2020).

Vi inbjuder till fem digitala samtal via Zoom, onsdagar kl. 16.00. Samtalsledare: Björn helgesson, präst i Olaus Petri församling. Alternativt promenadsamtal utomhus annan tid samma dag, hör av dig för att bestämma tid. 
Du förväntas ha läst boken innan. Zoom-länk skickas till dem som anmäler* sig.
Anmälan och svar på frågor: Björn Helgesson

Datum och ämne för samtalet: 

25/11       Kom ihåg att du är stoft

2/12          Kom ihåg att du en gång var slav i Egypten

9/12          Kom ihåg Lots hustru

16/12       Gör detta till min åminnelse

23/12       Hjälparen skall påminna er om allt

(*Vid anmälan hanteras dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i Svenska kyrkan Örebro pastorat här)

Med anledning av coronaviruset: Detta gäller just nu

Björn Helgesson

Björn Helgesson

Svenska kyrkan i Örebro

Präst, Örebro pastorat, Olaus Petri församling

Mer om Björn Helgesson

Komminister

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpeditionen

Olaus Petri kyrkogata 4,
703 64 Örebro

E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A-D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00.

 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

 

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre 10.00-15.00, tors 10.00-18.00 Samt under helgerna i samband med gudstjänst

Högmässa: söndag 10.00
Mässa: onsdag 7.30, torsdag 18.00
Morgonbön: vardagar utom onsdag 8.00

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 24.000 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan.

 

Läs mer om Olaus Petri församling