Foto: U Sövig

Digital gudstjänst 21 feb från S:t Mikaels kyrka

Här kan du se och höra gudstjänsten från oss!

Medverkande:
Präst: Birgitta Maltén
Diakon: Kajsa Olofsson
Musiker: Anna Stark, piano
Jeanette Henå, klarinett
Lars-Ove Eriksson, orgel
Textläsare: Ingrid Gustafsson
Psalmsång: Anställda i Mikaels församling

Dagens kollekt går till Stadsmissionen Porten Dorkas i Örebro
Swishnummer: 123 106 79 41
Märk: Kollekt Mikael

Mikaels församling

Mikaels församling
Adress:
S:t Mikaels kyrka
Hjärstavägen 33
703 58 Örebro
mikaels.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Mikaels församling

Till Mikaels församling på Facebook

För bokningar och frågor ring:

Informationsservice: 019-15 45 00
(öppet mån–tors kl. 9–17, fre kl. 9–16. Lunchstängt kl. 12–13).

För kontakt med Mikaels församlingsexpedition ring:
Ulrika Sövig, 019-15 47 47
Anne-Marie Östberg, 019-15 47 42

Församlingens kyrka:
S:t Mikaels kyrka
är öppen för enskild andakt och möjlighet att tända ljus:
Söndag, måndag, tisdag och torsdag kl 10.00–12.00. Dessa tider är även kyrkan bemannad med präst eller diakon.