Foto: Magnus Aronson /Ikon, montage

Coronaviruset: Så finns kyrkan för dig

Här kan du läsa om Svenska kyrkans insatser i Örebro, bl.a. vad vi gör för sjukhuspersonal och patienter vid USÖ, för äldre och isolerade och hur kyrkan kan hjälpa dig som känner oro, är ledsen eller ensam.

Många av våra verksamheter har tagit paus som ett resultat av det skärpta tonläget från regeringens och Folkhälsomyndighetens sida. Detta kan du läsa mer om på vår webb. 

Svenska kyrkan gör flera insatser i Örebro för att finnas för människor på de sätt som går. Så här finns vi för äldre och isolerade och hjälper dig som är ensam, känner oro eller är ledsen:

Vi presenterar påskens drama med film

Påsken är kyrkans största helg och gudstjänsterna i stilla veckan rymmer många starka känslor. Svek, sorg, död – men också ljus och nytt liv. För att levandegöra den dramatiska berättelsen ytterligare presenterar vi dramat på ett nytt sätt, genom att ta med örebroarna till den mörka fängelsehålan på Örebro slott och usikten högst uppe i Svampen – i två filmade påskhälsningar. Sångare ur Olaus Petri Vocalis och gospelkören Svart på vitt medverkar.

Vi erbjuder Digitala gudstjänster

Merparten av våra församlingar erbjuder digitala gudstjänster under pandemin. Ett annat sätt, är att fira gudstjänst hemma med hjälp av biskop Johan Dalmans agendor för gudstjänstfirande i hemmet. De är speciellt framtagna utifrån den situation vi befinner oss i. Klicka på söndagen nedan för att ladda ned.

VI HÅLLER KONTAKTEN MED AKTIVA och äldre

Våra präster och diakoner ringer eller skickar brev till personer som är aktiva i våra församlingar, men inte kan ta sig till kyrkan just nu. Vi försöker hitta nya sätt att finnas för och hjälpa våra äldre, exempelvis genom att sjunga och spela utanför äldreboenden. Vill du hjälpa till med praktiska göromål? Då kan du kan anmäla dig till vårt volontärteam i Sörbykyrkan. 

VI FINNS FÖR DIG SOM KÄNNER ORO, ÄR RÄDD ELLER ENSAM

Våra präster och diakoner erbjuder samtalsstöd och finns för dig som behöver prata. Ring Svenska kyrkan i Örebros informationsservice på 019-15 45 00 för att bli kopplad. På kvällar och nätter finns jourhavande präst. Du når jourhavande präst på 112 eller genom att kontakta vår chatt på nätet.

Vi hittar på nya sätt att ses och umgås

Vi försöker hela tiden komma på nya sätt att ses och umgås för att minska människors ensamhet och isolering. Här är några exempel:

Vi har teckenspråkig bildtelefonjour

Svenska kyrkans öppna stödlinje bemannas av teckenspråkiga präster och diakoner. Du når den via svenskakyrkan@ectalk.se tre dagar i veckan: måndag och fredag klockan 10–16 samt onsdag klockan 10–19. Se Svenska kyrkans teckenspråkiga film om satsningen.

Vi stöttar vårdpersonal, sjuka och anhöriga på usö

Svenska kyrkan och Sjukhuskyrkan finns som stöd för patienter, anhöriga och medarbetare vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Vi finns för City Örebros medlemmar

Vår citypräst finns som samtalsstöd för City Örebros medlemsföretag och dess anställda. Satsningen går under namnet ”Samtal i oroliga tider” och du som är medlem kan läsa mer om samtalsstödet i appen Chainels.

Vi fortsätter prata HBTQ och kristen tro

RFSL larmar om hur hbtqi-personer drabbas extra hårt när livsviktiga mötesplatser stängs och när många tvingas till isolering med anhöriga som kanske inte förstår. Svenska kyrkans HBTQ-café i Örebro pausas från och med hösten 2020. Under tiden är du välkommen att kontakta oss på annat sätt: Präst och diakon finns som samtalsstöd via telefon, videomöte eller ansikte mot ansikte.

Vi har extraöppet i kyrkorna

 ”Vi behöver påminna varandra om att alla känslor är okej”. Under våren 2020 hade Almby kyrka extraöppet för den som ville komma in och prata, tända ljus eller be en bön. Du hör prästen Per Pettersson berätta mer i filmen här under.