Meny

Coronaviruset: Så finns kyrkan för dig

Här kan du läsa om Svenska kyrkans insatser i Örebro, bl.a. vad vi gör för sjukhuspersonal och patienter vid USÖ, för äldre och isolerade och hur kyrkan kan hjälpa dig som känner oro, är ledsen eller ensam.

Svenska kyrkan gör flera insatser i Örebro. Så här finns vi för äldre och isolerade och hjälper dig som känner oro, är ledsen eller ensam: 

Vi håller kontakten med aktiva och äldre

Våra präster och diakoner ringer eller skickar brev till personer som är aktiva i våra församlingar, men inte kan ta sig till kyrkan just nu. Vi försöker hitta nya sätt att finnas för och hjälpa våra äldre, exempelvis genom att sjunga och spela utanför äldreboenden. Vill du hjälpa till med praktiska göromål? Då kan du kan anmäla dig till vårt volontärteam i Sörbykyrkan. 

VI FINNS FÖR DIG SOM KÄNNER ORO, ÄR RÄDD ELLER ENSAM

Våra präster och diakoner erbjuder samtalsstöd och finns för dig som behöver prata. Ring Svenska kyrkan i Örebros informationsservice på 019-15 45 00 för att bli kopplad. På kvällar och nätter finns jourhavande präst. Du når jourhavande präst på 112 eller genom att kontakta vår chatt på nätet.

Vi har teckenspråkig bildtelefonjour

Svenska kyrkans öppna stödlinje bemannas av teckenspråkiga präster och diakoner. Du når den via svenskakyrkan@ectalk.se tre dagar i veckan: måndag och fredag kl 10-16 samt onsdag kl 10-19. Se Svenska kyrkans teckenspråkiga film om satsningen .

Vi stöttar vårdpersonal, sjuka och anhöriga på usö

Svenska kyrkan och Sjukhuskyrkan finns som stöd för patienter, anhöriga och medarbetare vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Vi finns för City Örebros medlemmar

Vår citypräst finns som samtalsstöd för City Örebros medlemsföretag och dess anställda. Satsningen går under namnet ”Samtal i oroliga tider” och du som är medlem kan läsa mer om samtalsstödet i appen Chainels.

Vi fortsätter prata HBTQ och kristen tro

RFSL larmar om hur hbtqi-personer drabbas extra hårt när livsviktiga mötesplatser stängs och när många tvingas till isolering med anhöriga som kanske inte förstår. Svenska kyrkans HBTQ-café i Örebro tar en paus under hösten 2020. Under tiden är du välkommen att kontakta oss på annat sätt: Präst och diakon finns som samtalsstöd via telefon, videomöte eller ansikte mot ansikte.

VI SAMARBETAR MED MSB FÖR ATT bistå KOMMUNER 

Svenska kyrkan och fyra andra av Sveriges största civilsamhällsorganisationer samarbetar med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, om att bistå kommuner att hjälpa personer över 70 år och andra riskgrupper, med matinköp och upphämtning av mediciner. Detta är ett sätt för kommunerna att säkerställa att alla nås av erbjudande om hjälp. Den som behöver hjälp ska kontakta sin kommun.​ Läs mer om samarbetet.

vi streamar gudstjänster

Flera kyrkor livesänder gudstjänster på Facebook – ett bra sätt att delta i gudstjänsten och samtidigt undvika risk för smittspridning. När det firas öppen gudstjänst i våra församlingar, sker det i mindre format och på ett sätt som fungerar utifrån regeringens och Folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer med max 50 personer. I vissa av våra kyrkor/kapell gör vi dock bedömningen att även 50 är för många under rådande omständigheter och då jobbar vi utifrån det. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de personer som tillhör riskgrupp håller fysiskt avstånd till andra, helst umgås utomhus och undviker platser där många samlas. 

Vi har agendor för gudstjänst hemma

Ett annat sätt, är att fira gudstjänst hemma med hjälp av biskop Johan Dalmans agendor för gudstjänstfirande i hemmet. De är speciellt framtagna utifrån den situation vi befinner oss i. Klicka på söndagen nedan för att ladda ned.

Vi mötte människor vid Hoppcentralen på Stortorget

Hoppcentralen var en mötesplats i form av en friggebod/valstuga i höjd med fontänten ”Likkistan” på Stortorget. Här hittade du två präster/pastorer tisdagar– fredagar hela sommaren fram till midsommar. Vi mötte människor och pratade med den som ville om oro och existentiella frågor. Hoppcentralen var ett samarbete mellan ett 20-tal olika kyrkor i Örebro.

Vi har extraöppet i kyrkan

 ”Vi behöver påminna varandra om att alla känslor är okej”. Under våren har Almby kyrka varit extraöppen för den som vill komma in och prata, tända ljus eller be en bön. Du hör prästen Per Pettersson berätta mer i filmen här under.