Foto: Magnus Aronson /Ikon, montage

Coronaviruset: Så finns kyrkan för dig

Här kan du läsa om Svenska kyrkans insatser i Örebro, bl.a. vad vi gör för sjukhuspersonal och patienter vid USÖ, för äldre och isolerade och hur kyrkan kan hjälpa dig som känner oro, är ledsen eller ensam.

Under flera månader har många av våra verksamheter tagit paus på grund av de restriktioner som regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om. I takt med att lättnader presenterats, öppnar vi nu upp försiktigt

Under våren har Örebro pastorat, i enlighet med regeringens uppmaning, återupptagit verksamheter för barn och unga (i anpassade former). Under sommaren bjuder vi nu även in till vissa verksamheter för vuxna – exempelvis sommarcaféer, studiecirkel, pilgrimscykling m.m. Läs gärna mer om det på webben.

Svenska kyrkan gör flera insatser i Örebro för att finnas för människor på de sätt som går. Så här finns vi för äldre och isolerade och hjälper dig som är ensam, känner oro eller är ledsen:

Vi erbjuder fysiska och Digitala gudstjänster

Merparten av våra församlingar har erbjudit digitala gudstjänster under pandemin. I sommar har det skett en lättnad i restriktionerna vad gäller antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och vi kan nu åter erbjuda fysiska gudstjänster på plats i kyrkorummet – men avstånd måste fortsatt kunna hållas. Olika kyrkor är ju olika stora och att hålla avstånd är fortsatt viktigt.

Flera församlingar fortsätter att erbjuda digitala gudstjänster. Dit hör Adolfsbergs, Almby samt Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar.

VI HÅLLER KONTAKTEN MED AKTIVA och äldre

Våra präster och diakoner har ringt och skickat brev till personer som är aktiva i våra församlingar, men haft svårt att ta sig till kyrkan under pandemin. Vi försöker hitta nya sätt att finnas för och hjälpa våra äldre, exempelvis genom att sjunga och spela utanför äldreboenden. Vill du hjälpa till med praktiska göromål? Då kan du kan anmäla dig till vårt volontärteam i Sörbykyrkan. 

VI FINNS FÖR DIG SOM KÄNNER ORO, ÄR RÄDD ELLER ENSAM

Våra präster och diakoner erbjuder samtalsstöd och finns för dig som behöver prata. Ring Svenska kyrkan i Örebros informationsservice på 019-15 45 00 för att bli kopplad. På kvällar och nätter finns jourhavande präst. Du når jourhavande präst på 112 eller genom att kontakta vår chatt på nätet.

Vi hittar på nya sätt att ses och umgås

Vi försöker hela tiden komma på nya sätt att ses och umgås för att minska människors ensamhet och isolering. Här är ett exempel:

Vi har teckenspråkig bildtelefonjour

Svenska kyrkans öppna stödlinje bemannas av teckenspråkiga präster och diakoner. Du når den via svenskakyrkan@ectalk.se tre dagar i veckan: måndag och fredag klockan 10–16 samt onsdag klockan 10–19. Se Svenska kyrkans teckenspråkiga film om satsningen.

Vi stöttar vårdpersonal, sjuka och anhöriga på usö

Svenska kyrkan och Sjukhuskyrkan finns som stöd för patienter, anhöriga och medarbetare vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Vi finns för City Örebros medlemmar

Vår citypräst finns som samtalsstöd för City Örebros medlemsföretag och dess anställda. Satsningen går under namnet ”Samtal i oroliga tider” och du som är medlem kan läsa mer om samtalsstödet i appen Chainels.

Vi fortsätter prata HBTQ och kristen tro

RFSL larmar om hur hbtqi-personer drabbas extra hårt när livsviktiga mötesplatser stängs och när många tvingas till isolering med anhöriga som kanske inte förstår. Svenska kyrkans HBTQ-café i Örebro pausades från och med hösten 2020. Under tiden är du välkommen att kontakta oss på annat sätt: Präst och diakon finns som samtalsstöd via telefon, videomöte eller ansikte mot ansikte.

Vi har extraöppet i kyrkorna

 ”Vi behöver påminna varandra om att alla känslor är okej”. Under våren 2020 hade Almby kyrka extraöppet för den som ville komma in och prata, tända ljus eller be en bön. Du hör prästen Per Pettersson berätta mer i filmen här under.