Foto: Alissa Eckert/ Dan Higgins

Örebro pastorat om coronaviruset

Svenska kyrkan Örebro pastorat har förändrat och ställt om stora delar av våra verksamhet med anledning av coronaviruset. Här kan du läsa mer om hur vi agerar i det läge som råder nu.

Vill du veta mer?

Ewa Selin

Ewa Selin

Svenska kyrkan i Örebro

Kansliet för Örebro pastorat, Örebro pastorat, Präst, Kyrkoherde

Sune Gunnarson

Sune Gunnarson

Svenska kyrkan i Örebro

Personalstrateg, Personal, Kansliet för Örebro pastorat, Örebro pastorat

Eva-Marie Lennartsson

Eva-Marie Lennartsson

Svenska kyrkan i Örebro

Personalchef, Personal, Kansliet för Örebro pastorat, Örebro pastorat