Meny

Örebro pastorat om coronaviruset

Svenska kyrkan Örebro pastorat förändrar gudstjänstfirandet med anledning av det nya coronaviruset. Vi har också vidtagit en rad andra åtgärder för att minska risken för smittspridning. Här kan du läsa mer om hur vi agerar i det läge som råder nu.

Örebro pastorat har under 2020 ställt in, ställt om och förändrat en rad verksamheter för att minska risken smittspridning. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och den som är sjuk eller har symptom ska alltid stanna hemma. 

Vi streamar gudstjänster – och biskop Johan hjälper dig fira gudstjänst hemma

Flera kyrkor livesänder gudstjänster på Facebook – ett bra sätt att delta i gudstjänsten och samtidigt undvika risk för smittspridning. Ett annat sätt, är att fira gudstjänst hemma med hjälp av biskop Johan Dalmans agendor för gudstjänstfirande i hemmet (finns även på finska). De är speciellt framtagna utifrån den situation vi befinner oss i. Du kan också se kort film där biskop Johan läser söndagens bibeltext samt gör en kort reflektion.

Olika kyrkor är olika stora

När det firas öppen gudstjänst i våra församlingar, sker det i mindre format och på ett sätt som fungerar utifrån regeringens och Folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer. Regeringen har förbjudit allmänna sammankomster med fler än 50 personer. I vissa av våra kyrkor/kapell gör vi dock bedömningen att även 50 är för många under rådande omständigheter och då jobbar vi utifrån det. Vi gör också en rad andra anpassningar. På annan plats på webben kan du läsa mer om begravningar i coronatider, liksom om dop och vigsel.

övrig Verksamhet som påverkas – så arbetar vi

 • Krisledningsgrupp. Örebro pastorats krisledningsgrupp träffas regelbundet, följer utvecklingen och uppdaterar kontinuerligt interna direktiv vad gäller exempelvis arbetsrutiner.
 • Inställda utlandsresor för konfirmander/ungdomar. Vecka 11 fattade kyrkoherde Ewa Selin beslutet att pastoratet inte genomför några utlandsresor för ungdomar och konfirmander i nuläget. Det påverkade en rad planerade resor under 2020. Vi hoppas kunna resa med ungdomarna igen 2021.
 • Inställda besök på senior- och äldreboenden. Den 12 mars beslutade kyrkoherde Ewa Selin att pastoratets medarbetare tills vidare inte gör några besök (andakter, sångstunder m.m.) på senior- och äldreboenden. Beslutet gäller tills dess att läget har stabiliserats, riskbilden klarnat och Örebro kommuns besöksförbud är hävda.
 • Inga lunchgäster på Svenska kyrkans seniorboende Laurentiusgården. För att förhindra smittspridning, är Laurentiusgårdens lunchrestaurang stängd för utomstående. Hyresgäster kan välja mellan att äta i matsalen eller köpa med sig lunchlåda och äta i bostaden.
 • Vi ser särskilt över verksamhet riktad till gruppen 70+ samt verksamhet vars deltagare framförallt finns inom gruppen 70+. I mars valde Örebro pastorat att ställa in alla verksamhet riktad till gruppen 70+ samt verksamhet vars deltagare framförallt finns inom gruppen 70+. Den 3 september omprövades det beslutet. Folkhälsomyndigheten framför fortfarande att personer som är 70 + ska begränsa sina nära kontakter och att hög ålder är den största riskfaktorn. Samtidigt vet vi att det tär på äldre att vara isolerade och Örebro pastorats krisledningsgrupp uppfattar det som att folkhälsomyndigheten mildrat sitt tonläge något i de råd till riskgrupper som finns publicerade på myndighetens hemsida.Inför hösten gör pastoratets verksamheter förnyade riskbedömningar i relation till gruppen 70+ och kan, utifrån dessa, ompröva och eventuellt anpassa sin verksamhet. I verksamhetens information/inbjudan till de enskilda deltagarna bör framgå på vilket sätt verksamheten vidtagit åtgärder för att minska smittspridning. Detta för att skapa möjligheter för den enskilde att göra ett informerat val (som grund för sitt agerande).
 • Andra sammankomster och evenemang. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd för riskbedömning utifrån storlek på sammankomst, gruppsammansättning, typ av aktivitet m.m. Därför har en del träffar/verksamhet ställts in. I andra fall har vi kunnat ställa om och göra på ett annat sätt. För aktuell information, se vår kalender eller ring informationsservice på 019-15 45 00.

Vid nattvard gäller detta hos oss:

Bilden visar en hand som doppar en oblat i kalken.
Vid nattvarden tillämpar vi ”intinktion”, d.v.s. brödet doppas i nattvardskalken. Bild: Albin Hillert/ Ikon
 • Fridshälsning. Istället för att ta varandra i hand när vi önskar varandra Herrens frid, hälsar vi ”på avstånd” och respekterar skyddsavståndet.
 • Bara bröd. Just nu delar vi bara ut bröd under nattvarden. 
 • Om du vill: bara välsignelsen. Ett annat alternativ är att gå fram och ta emot välsignelsen, men inte brödet. I så fall lägger du din högra hand på din vänstra axel. Det är en signal som prästen förstår.

Vi prioriterar handhygien och visar hänsyn

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Bild: Luisella Planeta Leoni /Pixabay
 • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
 • Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra.

Orolig?

Om du är sjuk ska du vända dig till sjukvården. På webben kan du läsa mer om hur vi finns för sjukhuspersonal och patienter, för äldre och isolerade och hur vi kan hjälpa dig som känner oro, är ledsen eller ensam

Vill du veta mer?

Sune Gunnarson

Sune Gunnarson

Svenska kyrkan i Örebro

Personalstrateg, Personal, Kansliet för Örebro pastorat, Örebro pastorat

Eva-Marie Lennartsson

Eva-Marie Lennartsson

Svenska kyrkan i Örebro

Personalchef, Personal, Kansliet för Örebro pastorat, Örebro pastorat

Ewa Selin

Ewa Selin

Svenska kyrkan i Örebro

Kansliet för Örebro pastorat, Örebro pastorat, Präst, Kyrkoherde