Foto: Göran Sundström

Boksläpp i Edsberg lördagen den 13 november kl 13.30

Nu kommer snart ytterligare en bok om en av kyrkorna i Edsbergs församling. Denna gång är det beskrivning och historia om Edsbergs kyrka som blivit en bok.

  • Föredrag av kyrkoexperten fil.dr. Ann Catherine Bonnier, Stockholm och bokens författare Maria Sundström

  • Bokförsäljning

  • Kaffeservering i församlingshemmet

Författare är Maria Sundström som sedan tidigare skrivit om de andra kyrkorna i Edsbergs församling. Boken innehåller en redogörelse om kyrkans byggnadshistoria, mängder av foton och texter om kyrkans många föremål och en kort beskrivning av kyrkogård och kyrkomiljö. Boken beskriver också kortfattat kyrkans relation till det forna Riseberga kloster.