Meny

Biskop Johans hälsning till Örebro pastorat

Visitationen av Örebro pastorat avslutades med stor och festlig visitationshögmässa i Längbro kyrka den 21 oktober. Kunde du inte vara med? Du hittar biskopens visitationstal här på webben.

Örebro pastorat formades den 1 januari 2014 och biskopen har besökt samtliga åtta församlingar som ingår i pastoratet. Så här sa han i sitt visitatonstal:

”I ingången till den nya pastoratsbildningen satsades det stort på att samla er i olika konstellationer och bygga teamkänsla – en satsning som flera av er talat om som både lyckad och nödvändig. Sedan dess har det runnit en del vatten i Svartån och delar av teamet har bytts ut. I pastoratets enhet för utvecklingsstöd, i ledningsgrupp och chefsforum har ni goda verktyg för att fortsätta integrationsprocessen, ja fler medarbetare och förtroendevalda behöver kontinuerligt mötas för att armkrokandet inte ska avta. Här jobbar kyrkoråd och kyrkoherde klokt och målmedvetet vidare utifrån övertygelsen om att enhet och mångfald inte är motsatspar utan olika sidor av samma mynt. Det går att hålla både sin partner och sina syskon nära hjärtat på en och samma gång”.

Vill du läsa talet i dess helhet?

Landshövding Maria Larsson och biskop Johan Dalman. Bild: Cecilia Andersson

Du kan ladda ner det här på webben som pdf.

Mer om visitationen

Biskop och stift har som uppdrag att utöva tillsyn över de församlingar som ingår i stiftet och Örebro pastorat tillhör Strängnäs stift, där Johan Dalman är biskop. Under två veckor i september besökte biskop Johan de åtta församlingar som ingår i Örebro pastorat för att träffa alla församlingsråd, medarbetarlag i de olika församlingarna, kyrkoråd m.fl. Söndagen den 21 oktober återvände han för att avsluta visitationen med en visitationshögmässa, som hölls i Längbro kyrka.

 Kolla in filmen från visitationshögmässan!