Årets kyrkogårdsförvaltning 2020 finns i Örebro

Nyhet Publicerad Ändrad

Örebro kyrkogårdsförvaltningen blev under hösten 2021 utnämnd till Årets kyrkogårdsförvaltning 2020. Förvaltningens miljöarbete i form av energieffektivisering av fastigheter, satsning på solenergi och högt kundfokus lyftes fram i prismotiveringen.

Det är första gången som Kyrkogårdsförvaltningen i Örebro pastorat får utmärkelsen Årets kyrkogårdsförvaltning.

– Vi är förstås jätteglada och hedrade över det fina priset. Jag vill ge all cred till vår duktiga personal för det fantastiska arbete de gör, arbete som lett fram till denna fina utmärkelse, säger Per Gustafsson, kyrkogårdschef.

Det är flera områden som vägs in när pristagaren ska väljas ut. Det handlar bland annat om hållbarhet, arbetsmiljö, kundservice, kreativitet och kultur.

Teresia Kreü och Anna Jansson.

Möter allmänheten

I motiveringen står bland annat ”Förvaltningen har en ambitiös plan för att bidra till en hållbar framtid genom att energieffektivisera sina fastigheter”. Där lyfts även fram användandet av miljöbränsle, att överskottsvärme från krematoriet återvinns och satsningen på solenergi.

Förvaltningen får även priset för att på olika sätt vara tillgänglig och kommunikativ mot allmänheten, samt arbete för delaktighet och medbestämmande i organisationen.

Renovering

Arbetet med att hålla äldre delar av kyrkogårdarna levande och nu senast ha renoverat det gamla krematoriet på Norra kyrkogården lyfts också fram.

Bakom priset står Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF. Priset delades ut i samband med 2021 års Rikskonferens, som i år hölls i Malmö. Totalt finns närmare 600 kyrkogårdsförvaltningar i Sverige.

Vår gemensamma miljö är viktig för oss på kyrkogårdsförvaltningen

Här kan du läsa om vårt miljö- och klimatarbete

Bilden visar jordklotet.

Engagera dig för klimatet tillsammans med Svenska kyrkan

Klimatförändringarnas effekter är kännbara redan idag. Vill du vara med och engagera dig? Här kan du läsa mer om vad Svenska kyrkan i Örebro har på gång.

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro
Telefon: 019-15 45 60, mån–fre kl. 9–12 och 13–14.30.
E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Övriga tider hänvisas till informationsservice,
Telefon: 019-15 45 00, mån–tors kl. 9–17, fre kl. 9–16.
Lunchstängt kl. 12–13. E-post: orebro.pastorat@svenskakyrkan.se
Söker du någon enskild person?

Krematoriet, Mäster Olofs kapell, Befrielsens kapell, Hoppets kapell och Stillhetens kapell
Adress: Kyrkogårdsvägen 4
703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Tillförordnad kyrkogårdschef
Maria Gustavsson, 019-15 45 65

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71

Kontaktpersoner för kyrkogårdar i Edsbergs församling
Marit Mikaelsson, 0585-82193
Linda Nilsson, 0585-82186