Foto: Sara Eidevald

Allhelgonahelgen i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Här kan du se plats och tid för gudstjänster och öppettider i våra församlingars 6 kyrkor under allhelgonahelgen.

2020, ett annorlunda år. Sjukdom, isolering, distansering och andra följder på grund av corona. Många har förlorat någon nära. Vi människor har berörts på olika sätt den här tiden. Som kyrka vill vi finnas för dig på ett särskilt sätt under allhelgonahelgen.  

Vi har öppet i alla 6 kyrkorna kl 13.00-18.00 både fredag den 30/10 och lördag 31/10.

Kyrkogårdsförvaltningen serverar kaffe utanför kyrkorna under helgen.

I år ges även möjlighet att lyssna på levande musik i kyrkorna vissa tider i allhelgona. Våra kantorer kommer att spela.

fredag 30/10 erbjuds levande musik:

kl 13-14 i Edsbergs kyrka och Täby kyrka

kl 15-16 i Hackvad kyrka och Tångeråsa kyrka 

kl 17-18 i Kräcklinge kyrka och Mosjö kyrka

lördag 31/10 erbjuds levande musik:

kl 13-14 i Edsbergs kyrka och Täby kyrka

kl 15-16 i Hackvad kyrka och Tångeråsa kyrka

kl 17-18 i Kräcklinge kyrka och Mosjö kyrka

Minnesgudstjänster under allhelgona

Minnesgudstjänsterna vänder sig i första hand till den som förlorat en nära anhörig i församlingen under året. Vi har skickat ut särskilda inbjudningar till dem som berörs av detta. Andra, som inte fått en sådan inbjudan, kan delta i gudstjänsten i mån av plats. På grund av den rådande situationen med ökade antal smittade i Örebro-regionen ser vi det nödvändigt att erbjuda fler tider för minnesgudstjänster. Du ser gudstjänsttiderna här.

Lördag 31/10

Mosjö kyrka kl 16.00 Gudstjänsten leds av präst Caroline Edlund, ansvarig kantor är Joakim Arenius.

Täby kyrka kl 16.00 Gudstjänsten leds av Anmari Larsson, musikansvarig är Nils Fritzon.

Mosjö kyrka kl 18.00 Gudstjänsten leds av präst Caroline Edlund, ansvarig kantor är Joakim Arenius.

Kräcklinge kyrka kl 18.00 Gudstjänsten leds av diakon Anmari Larsson. Sång av Frida Tonström. Ansvarig kantor är Helena Larsson.

Söndag 1/11

Edsbergs kyrka kl 18.00. Gudstjänsten leds av diakon Anmari Larsson. Sång av Magdalena Eriksson. Ansvarig kantor är Helena Larsson.

Med  tanke på restriktioner... Allt under helgen sker under ordnade former för att undvika smittspridning. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och allmänna råd. Vi har ett maxantal för hur många besökare vi kan ta in samtidigt i respektive kyrka. Vi påminner dig om att hålla avstånd och stanna hemma om du är sjuk.

Varmt välkomna till våra kyrkor i allhelgona!

 

 

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar
Postadress:
 Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar,
Prästgårdsvägen 34
702 33 Örebro 

Här hittar du våra besöksadresser

Telefon: 019-15 45 00 (Informationsservice, öppet mån–tors kl. 9–17, fre kl. 9–16. Lunchstängt kl. 12–13) .

E-post: edsbergs.mosjo-taby.forsamlingar@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar på Facebook

Församlingarnas kyrkor:
Mosjö kyrka
Täby kyrka
Edsbergs kyrka
Hackvads kyrka
Kräcklinge kyrka
Tångeråsa kyrka