Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

After School Mosjö församlingshem kl 15-17

Öppen verksamhet för dig som går årskurs 4-6 Jämna onsdagar kl 15-17 start 22 januari

After School

För dig som går i åk. 4-6

Öppen verksamhet - det betyder att du inte behöver anmäla dig till gruppen.- Du är välkommen när det passar dig!

På After school väljer du vad du vill göra t.ex. skapande aktivitet, spela spel eller sång och musik. När vi träffar kommer det också finnas tid för att prata med varandra om livet och allt möjligt. 

Jämna onsdagar kl 15-17 med start den 22 januari. 

kl 15 finns det mellanmål för en mindre kostnad. 

Har du frågor? Hör av dig till Maria Rudberg på telefon 019-154780 eller maria.rudberg@svenskakyrkan.se

Varmt välkomna!

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar
Postadress:
 Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar,
Prästgårdsvägen 34
702 33 Örebro 

Här hittar du våra besöksadresser

Telefon: 019-15 45 00 (Informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)
E-post: edsbergs.mosjo-taby.forsamlingar@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar på Facebook

Församlingarnas kyrkor:
Mosjö kyrka
Täby kyrka
Edsbergs kyrka
Hackvads kyrka
Kräcklinge kyrka
Tångeråsa kyrka