Foto: pixabay

Advent, jul och nyår i Almby församling

Nyhet Publicerad Ändrad

Julkonserter, gudstjänster och gemenskap advent, jul och nyår 2022 - här kan du läsa mer om att fira advent och jul tillsammans i Almby kyrka, Den gode herdens kapell eller Sörbykyrkan i Almby församling, Örebro.

Helgdagarnas gudstjänster i Almby kyrka sänds digitalt live på Almby församlings Facebook: www.facebook.com/almbyforsamling/

Första advent söndag 27 november

Kl10 Högmässa i Almby kyrka. Almby kyrkokör Almby ungdomskör. Lars Hilmersson, trumpet. Kyrkkaffe.

Kl 10 Adventsgudstjänst i Sörbykyrkan

Kl 16 Högmässa i Den gode herdens kapell

Kl 18 Samtalskväll i Almby kyrka. Mellan himmel och jord: ”Tro i tvivlets tid”

Andra advent söndag 4 december

Kl 10 Högmässa i Almby kyrka.

Kl 10 Mässa i Sörbykyrkan.

Kl 16 Högmässa i Den gode herdens kapell med söndagsskola.

Onsdag 7 december

Kl 19 Corellis julkonsert & julens älskade sånger. I arrangemang av Göran W Nilsson. Framförs av musikerfamiljerna Elvkull och Ludéen.

Tredje advent söndag 11 december

Kl 10 Högmässa i Almby kyrka.

Kl 10 Mässa i Sörbykyrkan.

Kl 16 Högmässa i Den gode herdens kapell.

Måndag 12 december

Kl 19 Lussevaka i Almby kyrka. Maria Johannson Josephsson, sång, Simon Bovin Schierup, Unn-Jörgensdotter Wing, Almby seniorkör. 

Fjärde advent söndag 18 december

Kl 10 Högmässa i Almby kyrka.

Kl 10 Gudstjänst i Sörbykyrkan

Kl16 Högmässa i Den gode herdens kapell

Kl 18 Julkonsert i eldars sken - med julmarknad. Körerna Almbys ungdomskör och Almby kyrkokör. Unn Jörgensdotter Wing, dir. Från kl 17.30 julmarknad med lotteri, brödbord, julgodis, fiskdamm.

Julafton lördag 24 december

Kl 10 Samling kring krubban i Almby kyrka

Kl 10 Samling kring krubban i Sörbykyrkan

Kl 17 Julbön i Almby kyrka

Kl 23 Midnattsmässa i Almby kyrka

Kl 23 Midnattsmässa i Sörbykyrkan

Juldagen söndag 25 december

Kl 07 Julotta i Almby kyrka

Kl 09 Julotta på Almby trygghetsboende

Kl 16 Högmässa i Den gode herdens kapell och därefter enkel julfest.

Annandag jul måndag 26 december

Kl 10 Högmässa i Almby kyrka.

Nyårsafton lördag 31 december

Kl 17 Nyårsbön i Almby kyrka

2023

Nyårsdagen söndag1 januari

Kl 10 Högmässa Almby kyrka

Kl 16 Högmässa Den gode herdens kapell

Trettondedagen fredag 6 januari

Kl 10 Högmässa i Almby kyrka

Kl 16 Högmässa i Den gode herdens kapell

Almby församling

Almby församling i sydöstra Örebro består av gudstjänstgemenskaperna i Almby kyrka, Sörbykyrkan, Den gode herdens kapell och Universitetskyrkan. Här kan du läsa mer om verksamhet och gudstjänster.

Sonny och Lena på Café Nikolai förbereder inför Svenska kyrkans stora julfest på julafton i Örebro.

Fira julafton tillsammans med andra hos Svenska kyrkan

Ensam den här julen? Eller vill du helt enkelt fira jul i kyrkan tillsammans med andra? Varje julafton arrangerar Svenska kyrkan Örebro pastorat en gemensam julfest – och 2022 blir det i Nikolai församling i city.