Foto: Ulla-Carin Ekblom

Musikkonfa

Musiken finns där. När du är glad eller ledsen. När du tror eller tvivlar. I Musikkonfa använder vi oss av musiken när vi arbetar med frågor om till exempel kärlek, liv, död, och förlåtelse. Och tillsammans åker vi på konsertresa, med livespelning i storstad.

Stora frågor om liv, död och kärlek kräver stora svar. Ibland räcker orden inte till – och då finns musiken där. I svåra situationer i livet är det ofta musiken som kan ge hopp, tröst och igenkänning. Det tar vi fasta på i gruppen Musikkonfa i Almby församling.

Kanske spelar du något instrument? Kanske lyssnar du mycket på musik eller sjunger i duschen? Förkunskaperna spelar ingen roll, alla som älskar musik är välkomna att vara med.

Upplägg

Klicka på bilden – så kan du kolla in vad musikkonfirmanderna Sofie och Lowa tyckte om sin konfirmandtid! Foto: Ulla-Carin Ekblom

Musikkonfa har konfirmandstart 21 september 2021 i Almby kyrka. Vi ses därefter varannan tisdagskväll jämna veckor kl. 16.30–19.00. Under träffarna använder vi oss på olika sätt av musiken när vi arbetar med frågor som till exempel kärlek, liv, död och förlåtelse. Det kommer bli flera möjligheter att spela och sjunga tillsammans.

Under hösten åker vi på läger på kursgården Solliden och på försommaren far vi på konsertresa med livespelning i storstad. På grund av pandemin finns det, av naturliga skäl, viss osäkerhet runt den planerade resan. Vi återkommer i frågan längre fram.

Dag: Tisdagskvällar jämna veckor fr. o. m. 21/9
Tid: 16.30–19.00
Plats: Almby kyrka
Konfirmandstart: 21/9 kl 16.30–19.00 i Almby kyrka. Därefter ses vi varannan tisdag.
Konfirmation: 26/6 2022 i Almby kyrka
Ev. kostnad: Nej, gruppen är kostnadsfri (kostnader för merparten av måltiderna under konsertresan står varje konfirmand för själv).
Har du frågor kontakta: Sara Björnmo, telefon 019-15 47 17, sms 076-772 03 37 eller e-post sara.bjornmo@svenskakyrkan.se

Träffar

  • 21/9 2021 Konfirmandstart kl 16.30–19.00 , därefter träff varannan tisdagskväll kl 16.30–19.00
  • 19–31/10 2021 Läger på Solliden tillsammans med Fiskekonfa
  • Juni 2022 Konsertresa tilll storstad
  • 26/6 2022 Konfirmation i Almby kyrka

Jag anmäler mig till Musikkonfa 2021/2022.

Bekräftelser och information om din konfagrupp skickas till din e-post och i viss mån även till din adress. När gruppen startat hörs vi även via sms och därför vill vi att du lämnar ditt mobilnummer. Uppgiften om personnummer används för att kunna registrera dig i gruppregistret Kyrksam. Dina uppgifter i Kyrksam rensas efter ditt deltagande.

Inför konfastarten kan vi behöva komma i kontakt med din målsman.

Vi behandlar dina personuppgifter. Uppgifterna hanteras endast av berörd personal och gallras efter att du deltagit. På svenskakyrkan.se/orebro/gdpr kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter i Svenska kyrkan Örebro pastorat.

Sara Björnmo

Sara Björnmo

Svenska kyrkan i Örebro

Församlingsassistent, Almby församling, Örebro pastorat

Almby församling

Almby församling
Adress:
Almbyvägen 4,
702 84 Örebro

Telefon: Informationsservice: 019-15 45 00 (öppet mån–tors kl. 9–17, fre 9–16. Lunchstängt 12–13) .

E-post: almby.forsamling@svenskakyrkan.se

För direktkontakt med församlingsexpeditionen i Almby: Ring telefon 019-15 46 77

Kontaktlista med alla medarbetare i Almby församling

Till Almby församling på Facebook

Församlingens kyrkor:
Almby kyrka 
Den gode herdens kapell
Sörbykyrkan
Universitetskyrkan