Mödrar och fäder – Andlig läsning.

Studie- och samtalskvällar i Olaus Petri. Torsdagar kl. 19–20, med start 9 september 2021

Mödrar och fäder – Andlig läsning

Genom kyrkans historia fram till nutiden har människor trätt fram och lämnat outplånliga spår. Vi möts och lyssnar till deras texter, med fokus på en person/tillfälle, och samtalar sedan om hur de påverkat kyrkans tro och vad vi själva hör i deras ord.

Vi träffas 15 torsdagar kl. 19–20 med start 9 september 2021.
Olaus Petri församlingshem, Sofiagatan 2D. Ingen anmälan behövs. Du kan delta vid enskilda tillfällen eller varje vecka beroende på möjlighet och intresse. Inga förkunskaper krävs och deltagandet är kostnadsfritt. Anna Näppi och Björn Helgesson, präster i Olaus Petri församling, turas om att leda samtalskvällarna.

Svar på frågor: Björn Helgesson, tel. 019-15 46 86.

Program hösten 2021

9/9 Johannes av korset, levde på 1500-talet. Spansk Karmelitmunk och stilbildande mystiker. Har skrivit om själens mörka natt och bestigningen av berget Karmel.

16/9 Julian av Norwich, född omkring 1342, död efter 1416, var en engelsk eremit, mystiker och författare. Under en tid av pandemi kämpar Julian med dödlig sjukdom, och får möta Kristus i gudomliga uppenbarelser. Hon beskriver dessa i Uppenbarelser av den gudomliga kärleken. Utmärkande är övertygelsen om att Guds kärlek skall vinna: All shall be well. Ett uppmärksammat drag är att Jesus ibland kallas ”moder”.

23/9 Frank Mangs, född 1897 i Finland, död 1994, var en evangelist, predikant och författare. Skrivit många böcker och återkommande medverkat vid Torpkonferensen.

30/9 Perpetua och Felicitas, de två kristna kvinnorna dör martyrdöden år 203 i Karthago i Nordafrika. Perpetua har själv nedtecknat berättelsen om fängelsetiden, och räknas därmed som en av kristenhetens första kvinnliga författare. Att vara kristen betydde socialt utanförskap, och var förenat med fara för livet. Perpetua var en 22-årig gift romersk adelsdam med ett nyfött barn, och Felicitas, som var havande, var hennes tjänarinna.

7/10 Augustinus av Hippo, född 354 i Tagaste i Numidien (nuvarande Souk Ahras i Algeriet), död 28 augusti 430 i Hippo Regius (nuvarande Annaba i Algeriet), var biskop i Hippo Regius och filosof, teolog, retoriker och kyrkofader. Augustinus är en av det latinska västerlandets mest betydande kyrkofäder. Hans mest kända verk är Bekännelser, om sin egen väg till den kristna tron.

14/10 Gunnel Vallquist, född1918 , död 2016 var en svensk författare, översättare och kritiker. Hon var ledamot av Svenska Akademien sedan 1982. Deltog vid andra Vatikankonciliet.

21/10 Johannes av Valamo, född 1873 i en liten by norr om Moskva, död 1958 i Nya Valamo kloster i Finland. Han tillbringade nästan hela sitt liv i Valamo kloster där han verkade som klostrets biktfader och andlige vägledare. I sina brev talar en erfaren och klok gudsman till sina biktbarn i olika länder. Han svarar på de viktigaste frågorna i deras liv och vägleder, tröstar och uppmuntrar med stor barmhärtighet.

28/10 John Bunyan, född 1628 i Bedfordshire, död 1688 i London, var en engelsk kristen predikant och författare. Bunyan skrev Kristens resa, en allegori som kom att bli världens näst mest sålda bok.

4/11 Gerard Hughes, född 1924 i Skelmorlie, Skottland, död 2014 och begravd i Wales. Gerard var jesuit, präst och andlig vägledare. Han bidrog till att förnya den ignatianska andligheten, och skrev en mängd böcker, mest känd var Den gömda skatten, om hur Gud är en Gud som ofta överraskar. Åren 1967 till 1975 var han kaplan vid universitetet i Glasgow, och har bidragit till att lotsa studenter och andra i den ignatianska spiritualiteten.

11/11 Isak Syriern, död ca 700, kom från Qatar vid Persiska viken. Där växte han upp och blev munk i ett av de östsyriska klostren. Med tiden biskop i Nineve, där dagens Mosul i Irak är beläget.

18/11 Teresa av Ávila, född 1515 i Ávila, Spanien, död 1582 i Salamanca, Spanien, var en mystiker, karmelitnunna och ordensreformator. I sina skrifter ger hon en systematisk framställning av stadierna på själens väg till Gudsföreningen, och hennes självbiografiska arbeten äger en ovanlig analytisk skärpa. Hennes Fullkomlighetens väg räknas till den kristna mystikens mästerverk. Tillsammans med Johannes av Korset skapade Teresa den oskodda grenen av karmelitorden.

25/11 Per Mases, född 1934, död 2010, var präst i Svenska kyrkan och föreståndare för Stiftelsen Berget i Rättvik från 1974 till 2010.

2/12 Simone Weil, född 1909 i Paris, död 1943, var en fransk filosof och mystiker av judisk börd. Hennes främsta intresseområden var metafysik, litteratur, etik och politik. Även om hon aldrig erkänt sig till kristendomen, tycks hon ha betraktat sig själv som kristen mystiker.

9/12 Frans av Sales, föddes 1567 nära Annecy i Frankrike, och dog 1622 i Lyon. Han var biskop av Genéve och en uppskattad teolog och predikant. Efter att som ung genomlevt en djup andlig kris, ägnade han resten av sitt liv åt att tala om Guds kärlek. Detta i en tid när talet om helvetet var vanligt. Han skrev bl a Filotea – en vägledning till ett andligt liv. En bok för den som inte lever i kloster, och längtar efter att låta sig ledas till ett gudshängivet liv.

16/12 Dag Hammarskjöld, född 1905, död 1961 i Zambia, är främst känd för att han från 1953 fram till sin död verkade som FN:s generalsekreterare. Han har skrivit boken Vägmärken.

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpedition: 
Olaus Petri kyrkogata 4, 703 64 Örebro
Telefon- och öppettider: mån, tis, tors, fre kl. 9–15, ons kl 10.30–15, lunchstängt 12–13.
telefonnummer: 019-15 46 61 eller 019-15 45 00 (vx.)
E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A–D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00. 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre kl. 10–15, tors kl. 10–18 samt under helgerna i samband med gudstjänst

Mässa:
Söndag kl 10 Högmässa.
Onsdag kl. 7.30, torsdag kl. 18.
Morgonbön:
Vardagar utom onsdag kl. 8.

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 24.500 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. 

Läs mer om Olaus Petri församling