Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Mässa i Taizéton i S:t Mikaels kyrka

Under perioden 5/7-16/8 har Mässa i Taizéton sommaruppehåll. Vi ses igen torsdag 23/8 kl 18.30.

Plats: S:t Mikaels kyrka, Hjärstavägen 33, 703 58 Örebro.

Under Mässa i Taizéton sjunger vi sånger från kommuniteten Taizé i Frankrike, men vi sjunger dem i svensk översättning. De är en slags meditativ sång, som egentligen är en sjungen bön. Korta melodier, som sjungs om och om igen, understryker bönens meditativa karaktär. Sångerna kan hjälpa oss till samling och frid.

Ät mitt bröd, drick mitt vin kom till mig så ska du ej hungra

Efter läsningen av en bibeltext blir det en stunds längre tystnad för egen begrundan och bön. Tystnaden kan tjäna som ett överlämnande åt Gud och som en vila.
  
I kyrkan är belysningen dunkel och framför altaret brinner många små ljus på golvet – allt för att hjälpa oss till stillhet.
 
Brödet och vinet tar vi emot stående i en halvcirkel i all enkelhet.

Bild: U Sövig

Många har i denna typ av mässa funnit en hjälp till stillhet, tystnad och bön och kanske en rastplats, som vi ofta längtar till i en tillvaro präglad av stress, buller
och mängder av ord.

Jesus, Guds son,
du ljus i mitt inre,
låt inte mörkret
få tala till min själ.
Jesus, Guds son,
du ljus i mitt inre,
öppna mig för
din kärlek och frid.
Taizésång