Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Må bra-konfa

Hösten 2019 startar en ny spännande konfagrupp i Edsberg och Mosjö-Täby: Må bra-konfa med tågluff! Gruppen träffas en helg i månaden, åker på två läger och gör en längre resa genom Sverige. Häng med!

Må bra-konfa handlar om att ta hand om sig själv och det som finns runt omkring oss. Under konfatiden får du lära dig mer om kyrkan, kristen tro, om rättvisa och hur vi påverkar vårt samhälle och klimat. Det blir ett konfaår med fokus på hållbarhet – på flera sätt. Våren 2020 åker vi på tågluff genom Sverige. Ett minne för livet!

UPPLÄGG

Må bra-konfa handlar om hållbarhet på flera sätt. Våren 2020 gör vi en klimatsmart tågluff genom Sverige. Ett minne för livet! Bild: Stefan Nilsson /SJ

Gruppen träffas i Mosjö församlingshem en helg i månaden: klockan 10–15 (lördagar) och klockan 9.30–14 (söndagar). Konfirmandupptakt är 12 september klockan 18 i Mosjö församlingshem.  Höstläger 21–22 september på hemmaplan. Våren 2020 far vi på läger på kursgården Solliden – och åker på en längre tågluff i Sverige! Datum för tågluffen är 4–8 april. 

Dag: Lördag och söndag (en helg i månaden)
Tid:
Klockan10–15 (lördagar) och klockan 9.30–14 (söndagar)
Plats:
Mosjö församlingshem
Konfirmandstart: 
12/9 klockan 18
Ev. kostnad:
 Nej, gruppen är kostnadsfri.
För anmälan och frågor, kontakta: Maria Rudberg, telefon 019-15 47 80, sms 076-772 03 71 eller e-post maria.rudberg@svenskakyrkan.se

Här kan du anmäla dig till Må-bra-konfa 2019/2020

På svenskakyrkan.se/orebro/gdpr kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter i Svenska kyrkan Örebro pastorat.

Maria Rudberg

Maria Rudberg

Svenska kyrkan i Örebro

Församlingspedagog, Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar, Örebro pastorat

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar
Postadress:
 Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar,
Prästgårdsvägen 34
702 33 Örebro 

Här hittar du våra besöksadresser

Telefon: 019-15 45 00 (Informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)
E-post: edsbergs.mosjo-taby.forsamlingar@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar på Facebook

Församlingarnas kyrkor:
Mosjö kyrka
Täby kyrka
Edsbergs kyrka
Hackvads kyrka
Kräcklinge kyrka
Tångeråsa kyrka