Foto: Ulla-Carin Ekblom

Må bra-konfa

Att ta hand om sig själv och världen som finns omkring oss. Du får lära dig mer om kyrkan, kristen tro, rättvisa och hållbarhet. Vi träffas i Mosjö församlingshem en kväll i veckan. På våren gör vi en tågluff genom Sverige. Häng med, vi drar igång hösten 2021!

För många ungdomar blir konfatiden ett minne för livet. Som Må bra-konfirmand hos oss får du lära dig mer om kyrkan, kristen tro, om rättvisa och hållbarhet.

Må bra-konfa handlar om att ta hand om sig själv och världen som finns omkring oss. Det blir ett konfaår inriktat på hållbarhet på flera sätt – med fokus på att må bra. På vårterminen planerar vi att åka på tågluff genom Sverige! 

Må bra-konfa handlar om hållbarhet på flera sätt. Våren 2021 gör vi en klimatsmart tågluff genom Sverige. Ett minne för livet! Foto: Stefan Nilsson /SJ

UPPLÄGG

Må bra-konfa träffas i Mosjö församlingshem en vardagskväll varannan vecka. Under hösten blir det ett helgläger och på våren åker vi på tågluff.

Dag: Varannan onsdag, ojämn vecka.
Tid:
Kl.18-20
Plats:
Vi träffas i Mosjö församlingshem
Konfirmandstart:
6 oktober kl 18-19. Informationsträff för konfirmander och vårdnadshavare.
Ev. kostnad:
 Nej, gruppen är kostnadsfri.
För anmälan och frågor, kontakta: Maria Rudberg, telefon 019-15 47 80, sms 076-772 03 71 eller e-post maria.rudberg@svenskakyrkan.se

Jag anmäler mig till Må-bra-konfa läsåret 2021/2022.

Bekräftelse och information om din konfagrupp skickas till din e-post och i viss mån även till din adress. När gruppen startat hörs vi även via sms och därför vill vi att du lämnar ditt mobilnummer. Uppgiften om personnummer används för att kunna registrera dig i gruppregistret Kyrksam. Dina uppgifter i Kyrksam rensas efter ditt deltagande.

Inför konfastarten kan vi behöva komma i kontakt med din målsman.

Vi behandlar dina personuppgifter. Uppgifterna hanteras endast av berörd personal och gallras efter att du deltagit. På svenskakyrkan.se/orebro/gdpr kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter i Svenska kyrkan Örebro pastorat.

Maria Rudberg

Maria Rudberg

Svenska kyrkan i Örebro

Församlingspedagog, Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar, Örebro pastorat

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar
Postadress:
 Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar,
Prästgårdsvägen 34
702 33 Örebro 

Här hittar du våra besöksadresser

Telefon: 019-15 45 00 (Informationsservice, öppet mån–tors kl. 9–17, fre kl. 9–16. Lunchstängt kl. 12–13) .

E-post: edsbergs.mosjo-taby.forsamlingar@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar på Facebook

Församlingarnas kyrkor:
Mosjö kyrka
Täby kyrka
Edsbergs kyrka
Hackvads kyrka
Kräcklinge kyrka
Tångeråsa kyrka