Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Hyr lokal i Längbro

Vill du hyra lokal i samband med dop eller minnesstund? I Längbro församling i Örebro finns flera lokaler du kan hyra. Kontakta oss på telefon 019-15 45 00 för att boka.

Längbro församlingshem ligger i nära anslutning till Längbro kyrka. Församlingen tar ut en kostnad för lokalen och den kan bokas i samband med att ni bokar tid för dop eller minnesstund. Ring oss på telefon 019-15 45 00 för att boka.

Hagarummet

I Längbro församlingshem finns Hagarummet som rymmer 30 personer.

Se dig omkring: Hagarummet i 360 grader 

Ånstarummet

I Längbro församlingshem finns Ånstagrummet som rymmer 30 personer.

Se dig omkring: Ånstarummet i 360 grader 

Längbrorummet och Ekersrummet

I Längbro församlingshem finns Längbrorummet och Ekersrummet, som kan bokas var för sig eller ihop. Båda lokalerna rymmer 60 personer var, tillsammans 120 personer. Det finns en vikvägg mellan lokalerna.

Se dig omkring: Längbrorummet i 360 grader 

Se dig omkring: Ekersrummet i 360 grader 

Köket

I anslutning till lokalerna finns ett kök.

Se dig omkring: Köket i 360 grader 

Längbro Församling

Längbro församling
Adress:
Församlingsvägen 4,
703 48 Örebro
Telefon: 019-15 45 00
(informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)
E-post: langbro.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Längbro församling

Till Längbro församling på Facebook

Församlingens kyrkor:
Längbro kyrka
Ekers kyrka