Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Suomenkielinen lapsi- ja nuorisotoiminta/Finskspråkig barn- och ungdomsverksamhet

Ruotsin kirkon suomenkielinen lapsi- ja nuorisotoiminta Örebrossa/Svenska kyrkans finskspråkig barn- och ungdomsverksamhet i Örebro

LAPSI- JA PERHETOIMINTA

Kaksikielinen Perhekerho 

Keskiviikkoisin 16.1. alkaen klo 17.30-18.30. Aloitamme hartaudella ja hedelmällä. Täällä teillä on mahdollisuus askarrella, leikkiä ja seurustella muiden lasten, vanhempien ja isovanhempien kanssa. Viemme yhdessä suomalaisia perinteitä tuleville sukupolville!

Kouluikäisten lasten suomen kielen kurssi

Alkaa tammikuussa. Opettaja Monna Aho. Lisätietoja Hannalta puh. 019-15 47 61.

Lasten kuoro

Pitkään odotettu kaksikielinen lasten kuoro on vihdoinkin alkanut. Kuoro esiintyy messuissa, vanhainkodeissa ja pitää omia esiintymisiä. Keskiviikkoisin 16.1. alkaen klo 16.30-17.30. Kuoronjohtaja on Tony Knutsson. Lisätietoja Hannalta puh. 019-15 47 61.

 

Tapaamme Pyhän Mikaelin kirkon alakerrassa!

 

TERVETULOA!

Toiminnasta vastaa
Hanna Hagström puh. 019-15 47 61

  

BARN- OCH FAMILJEVERKSAMHET

tvåspråkig Familjekväll

Onsdagar kl. 17.30-18.30 med början den 16/1. Vi börjar med en kort andakt och frukt. Här har ni möjlighet att pyssla, leka och umgås med andra barn, föräldrar och mor- eller farföräldrar. Tillsammans för vi vidare de finska traditionerna till kommande generationer!

Kurs i finska för barn i skolåldern

Med början i januari. Lärare Monna Aho. Mer information från Hanna tel. 019-15 47 61.

Barnkör

En länge efterlängtad barnkör har startat. Kören medverkar i mässor, på äldreboenden och har egna framträdanden. Onsdagar kl. 16.30-17.30 med början den 16 januari. Körledare är Tony Knutsson. Mer information från Hanna tel. 019-15 47 61.

 

Vi ses i S:t Mikaels kyrkas undervåning!

 

VÄLKOMMEN!

Kontaktperson
Hanna Hagström tel. 019-15 47 61