Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Suomenkielinen lapsi- ja perhetoiminta/Finskspråkig barn- och familjeverksamhet

Ruotsin kirkon suomenkielinen lapsi- ja perhetoiminta Örebrossa/Svenska kyrkans finskspråkig barn- och familjeverksamhet i Örebro

LAPSI- JA PERHETOIMINTA

Kaksikielinen Perhekerho 

Hjärsta gårdenilla joka toinen sunnuntai parillisilla viikoilla 22.9. alkaen klo 11.00-13.30.

Täällä teillä on mahdollisuus askarrella, leikkiä, ulkoilla tai vain seurustella muiden lasten, vanhempien ja isovanhempien kanssa. Kerho päättyy kevyellä lounaalla.

Viemme yhdessä suomalaisia perinteitä tuleville sukupolville! Tule mukaan!

Lisätietoja Hannalta puh. 019-15 47 61.

 

avoin perhekerho

Tervetuloa Café Kyrkråttaniin Nikolai kirkon kahvilaan, Nikolaigatan 8.

Täällä voitte leikkiä, laulaa, kahvitella ja oleskella! Torstaisin 5.9. alkaen klo 12-16.

Toiminta on ruotsinkielinen ja osittain suomenkielinen.

 

TERVETULOA!

Lisätietoja Hannalta puh. 019-15 47 61.

  

BARN- OCH FAMILJEVERKSAMHET

tvåspråkig Familjeverksamhet

på Hjärsta gård varannan söndag, jämna veckor, med början den 22/9 kl. 11.00-13.30. 

Här kan ni pyssla, leka, vara ute eller bara umgås med andra barn, föräldrar och mor- eller farföräldrar.

Tillsammans hjälps vi åt att föra vidare de finska traditionerna till kommande generationer! Kom du också!

Mer information från Hanna 019-15 47 61.

öppen förskola

Välkommen till Café Kyrkråttan i Nikolai Prästgård, Nikolaigatan 8.

Här kan du leka, sjunga, fika och umgås! Torsdagar, med början den 5/9 kl. 12-16.

Verksamheten är svenskspråkig och delvis finskspråkig.

 

Välkommen!

Mer information från Hanna 019-15 47 61.