Svenska kyrkan i Örebro

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Örebro Besöksadress: Storgatan 27, 70363 Örebro Telefon: +46(19)154500 E-post till Svenska kyrkan i Örebro Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Kyrkoval 2013

Du som fyllt 16. Bry dig – rösta i kyrkovalet! Valet handlar om vilka som ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i Svenska kyrkan de kommande fyra åren, både i din församling och för hela Svenska kyrkan. Hur ska din kyrkoavgift användas? Vilka verksamheter ska finnas i din församling? Vilka ställningstaganden ska kyrkan göra och vad ska kyrkan satsa på?


Vem får rösta?
För att du ska få rösta ska du senast på valdagen fylla 16 år, du ska vara medlem i Svenska kyrkan och vara folkbokförd i Sverige den 1 augusti 2013, då röstlängden fastställs.

Använd ditt röstkort
Att rösta i kyrkovalet går till på ungefär samma sätt som i de allmänna valen. Alla som är röstberättigade får ett röstkort till sin folkbokföringsadress senast den 28 augusti.

Du måste använda ditt röstkort om du röstar före valdagen och när du röstar på ett särskilt röstmottagningsställe.

Röstar du i din vallokal på valdagen bör du helst ha röstkortet med dig (annars krävs legitimation om inte valförrättarna känner dig). Om du blivit av med ditt röstkort kan du vända dig till din församling för att få ett dubblettröstkort.

Vilka kan jag rösta på?
Inom Svenska kyrkan i Örebro finns fyra nomineringsgrupper att välja mellan – du hittar mer information om dem och vad de vill satsa på om du klickar i länken ovan eller går in på sidan "Vilka kan jag rösta på?" i vänstermenyn. Här hittar du också en listning över alla nomineringsgrupper och kandidater som du kan rösta på i valet.

Vad betyder de tre valsedlarna?
I kyrkovalet kan du rösta i tre val – kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Din röst påverkar hur Svenska kyrkan styrs lokalt (Örebro pastorat), regionalt (Strängnäs stift) och nationellt. I varje församling ska det desutom finnas ett församlingsråd, som utses av kyrkofullmäktige efter valet. Dessförinnan måste det hållas minst ett församlingsmöte, dit du kan gå och nominera personer som du gärna vill ha med i församlingsrådet.

  • Val till kyrkofullmäktige, ditt lokala val - Vita valsedlar
    Du väljer till kyrkofullmäktige i Örebro pastorat. Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut.
  • Val till stiftet, regionalt - Rosa valsedlar
    Svenska kyrkan är indelad i 13 stift, Örebro ligger i Strängnäs stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. Till exempel i kyrkoantikvariska frågor när man ska renovera en kyrka.
  • Val till kyrkomötet, nationellt - Gula valsedlar
    Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med t.ex. klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

Var röstar jag under själva valdagen söndagen den 15 september?
På röstkortet står det i vilken vallokal du kan rösta och öppettiderna. Du ska ha med dig ditt röstkort eller legitimation eller vara känd av valförrättarna.  Det finns även s.k. särskilda röstmottagningsställen. Tid och plats hittar du på baksidan av ditt röstkort.

Om du klickar på textlänken till höger eller eller går in på sidan "Var röstar jag under valdagen?" i vänstermenyn här bredvid hittar du hela listan med tider och platser för röstning på valdagen.

Var och hur förtidsröstar jag?
Klicka på textlänken till höger eller eller går in på sidan "Var och hur förtidsröstar jag?" i vänstermenyn här bredvid så hittar du alternativen!

Bry dig - Rösta i kyrkovalet!