Konfirmation i Almby församling

Fyra konfirmandgrupper startar i Almby församling läsåret 2021/2022 för dig född 2006 och 2007. Musikkonfa och sportfiskekonfa med sin hemvist i Almby kyrka, English konfa i Sörbykyrkan samt sommarkonfa med två härliga lägerveckor på Solliden med Sörbykyrkan. Musik-, sportfiske- och English konfa gör också varsin spännande resa! Du behöver inte bo i församlingen, alla är välkomna!

Almby församling

Almby församling
Adress:
Almbyvägen 4,
702 84 Örebro

Telefon: Informationsservice: 019-15 45 00 (öppet mån–tors kl. 9–17, fre 9–16. Lunchstängt 12–13) .

E-post: almby.forsamling@svenskakyrkan.se

För direktkontakt med församlingsexpeditionen i Almby: Ring telefon 019-15 46 77

Kontaktlista med alla medarbetare i Almby församling

Till Almby församling på Facebook

Församlingens kyrkor:
Almby kyrka 
Den gode herdens kapell
Sörbykyrkan
Universitetskyrkan